کلیدواژه‌ها = کودک
تعداد مقالات: 7
2. بررسی دیدگاه برساخت‌گرایی اجتماعی درباره کودکی، و آموزه‌های آن برای برنامه آموزش تفکر به کودکان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-30

رضا شیخه؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ منصور مرعشی


3. الزامات و چالش‌های اجرایی و اخلاقی پژوهش با کودک: ارائه نمونه الگوی مشارکتی برای پژوهش در حوزه جنسیت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-146

عقیله سادات موسوی جهان آبادی؛ زهرا طبیبی؛ بهروز مهرام؛ مرتضی مدرس غروی


5. بررسی شگردهای جلوه‏گری مقوله‏های «اقتدار و آزادی» در داستان‏های فارسی کودک

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-78

علی شیروانی شیری؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری


6. توسعة فرهنگی در برنامه‌های کودک سیما

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 133-165

پریسا گرجی بند پی


7. مقایسۀ مفهوم کودک و نیاز‌های کودک از دیدگاه کودکان و والدین شهر اصفهان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 59-78

مرضیه مشتاقی؛ سیدفرید علامه؛ اصغر آقایی