تأثیر کلاس‌های UCMAS بر ارتقای چیرگی شناختی، سرعت پردازش و حافظه فعال کودکان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، مجتمع آموزش عالی لارستان

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد بندر لنگه

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مقایسه چیرگی شناختی، حافظه فعال و سرعت پردازش دانش­آموزان شرکت­کننده در کلاسهای آموزش یوسی­مس و افراد غیر شرکت­کننده انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای بود که دو گروه تحت آموزش یوسی­مس و افراد آموزش ندیده را مقایسه می­کرد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش­آموزان مقطع دوم تا ششم دبستان شهرستان بندرعباس بود. با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند، 60 نفر از دانش­آموزان پسر تحت آموزش یوسی­مس و 60 نفر از افرادی که هیچ آموزشی در زمینه یوسی­مس دریافت نکردند بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. تمام شرکت­کنندگان توسط چهار خرده مقیاس آزمون هوش وکسلر کودکان شامل آزمون رمزنویسی، آزمون نمادیابی، توالی حرف- عدد و آزمون فراخنای حافظه ارقام مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشاد داد که سطح چیرگی شناختی، سرعت پردازش و در نتیجه حافظه فعال دانش­آموزانِ تحت آموزش یوسی­مس نسبت به دانش­آموزان عادی بالاتر است. معنای ضمنی پژوهش حاضر این است که شرکت در کلاس­های یوسی­مس بر توسعه فرایندهای شناختی اثرگذار است و بهتر است در راستای فراگیرتر شدن این برنامه اقداماتی صورت گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of UCMAS Classes on Cognitive Proficiency, Processing Speed and Working Memory of kids

نویسندگان [English]

  • somayeh Gholami 1
  • Firoozeh Rashidfar 2
1 Assistant Professor in Pschology, Larestan higher Education Complex
2 M.A. in Educational Psychology, Azad University, Bandar Lengeh
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the cognitive proficiency, working memory and processing speed of students participating in UCMAS and non-participant education classes. This study was a descriptive, causal-comparative study that compared the two groups under the education of UCMAS and untrained individuals. The statistical population consisted of all students from the second to sixth grade of Bandar Abbas primary school. Accordingly, 60 male students were trained by UCMAS and 60 people who did not receive any training on UCMAS. Sampling was carried out in a purposeful methods. The research instrument consisted of four subscales of children's Wechsler's intelligence test, including cryptographic test, symbol search, and letter- number sequencing and digit span test. The results showed that the level of cognitive proficiency, working memory and processing speed of UCMAS-educated students is higher than non-educated students. The implicit meaning of the present study is that the participation in UCMAS classes has an impact on the development of cognitive processes, and it would be better to take steps to make this program more comprehensive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UCMAS training
  • Cognitive Proficiency
  • Working Memory and Processing Speed
  • kids
اسلاوین، رابریت­یی (1393). روان‌شناسی تربیتی: نظریه و کاربست. ترجمه­ی یحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات روان.

افروز، غلامعلی، کامکاری، کامبیز و شکرزاده، شهره (1393). مقیاس­های هوش وکسلر کودکان - نسخه چهارم WISC – IV آزمون­های اصلی و جانشین. نشر علم استادان.

برزکار، ابراهیم (1393). تفکر و مهارت‌های آن با رویکرد شناختی. تهران: آرتینه.

پاک اسکوئی، فرح؛ یاری، جهانگیر (1394). «تأثیر آموزش ریاضی به روش UCMAS بر توسعه ذهنی کودکان سنی 5 تا 12 سال در شهر تبریز»، نشریه علمی ـ پژوهشی آموزش و ارزیابی، س 9، ش33: 121-105.

خدامی، نغمه؛ عابدی، احمد و آتش­پور، حمید (1390). «تأثیر آموزش حافظه­ی فعال و فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ناتوان در یادگیری ریاضی»، دانش و پژوهش درروان شناسی کاربردی، س 12، ش 1: 153-143.

دانشور، مهناز، کامکاری، کامبیز و کوشکی، شیرین (1396). روایی تشخیصی نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس­های هوش کودکان در کودکان دارای اختلال نقص توجه. فصلنامه روان­سنجی، س6، ش 23: 88-67.

دلاور، علی (1390). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی. تهران، مؤسسه نشر ویرایش.

زارع، محمد؛ مهربان، جواد؛ ساریخانی، راحله (1394). «بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه­ای آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت». فصلنامه روانشناسی تربیتی، س 11، ش 36: 190-179.

شریفی، حسن پاشا. (1382). نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت. تهران: انتشارات سخن.

صادقی، احمد، ربیعی، محمد و عابدی، محمدرضا (1390). «رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوشی وکسلر کودکان». روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، س 7 ، ش 28: 386-377.

صبحی قراملکی، ناصر؛ ابوالقاسمی، عباس و دهقان، حمیدرضا. (1393). «مقایسه تسلط نیمکره های مغزی A، B، C و D دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری»، مجله ناتوانی‌های یادگیری، س 3، ش3:  79-59.

عارف نیا، سمانه؛ سرندی، پرویز و یوسفی، رحیم. (1391). «مقایسه­ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دوره‌ی راهنمایی دارای اضطراب مدرسه و دانش آموزان عادی». فصلنامه روانشناسی، س 3، ش1: 89-73.

عظیمی، اسماعیل؛ موسوی پور، سعید (1393). «اثربخشی چندرسانه­ای آموزشی دیکته­یار بر بهبود مشکلات حافظه دیداری و شنیداری دانش­آموزان ناتوان در یادگیری املا». فصلنامه روانشناسی تربیتی، س 10، ش34: 41-24.

فتحی آشتیانی، مینا، اخوان تفتی، مهناز و خادمی، ملوک (1395). «اثربخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش و حافظه­ی کاری کودکان مبتلابه ناتوانی­های یادگیری». فصل­نامه روانشناسی تربیتی، س 12، ش 41: 140-126.

کامکاری، کامبیز؛ شکرزاده، شهره (1394). «نیمرخ هوشی دانش آموزان تحت پوشش سازمان استثنایی در مراکز کم‌توان ذهنی شهر و شهرستان‌های تهران»، فصلنامه توانمندی کودکان، سال 6 ، ش 3: 81-67.

کریستینسن، یان؛ واگنر، هاگ و هالیدی سباستین. (1392). نظریات مختلف درباره هوش. مترجمان: بشیری، ابوالقاسم؛ مطهری، جمشید و میردریک، رحیم. تهران.

کلاهدوزی، احمد (1393). آموزش عالی پژوهش محور؛ مبانی و الگو. تهران: انتشارات گب پاییز.

مارنات، گری-گراث. (1384). راهنمای سنجش روانی، جلد اول، ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو، تهران، انتشارات سخن، تاریخ نشر اثر به زبان اصلی 2003.

موسسه نواندیشان پرتو راه ابریشم (1398). یوسی­مس. قابل بازیابی در:

نیرو، محمد؛ حاجی حسین­نژاد، غلامرضا و حقانی، محمود. (1390). «تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش­های چندگانه گاردنر بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش­آموزان اول دبیرستان»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، س 5 ، ش2: 168-153.

وظیفه‌شناس، حمید و سپهریان، فیروزه. (1394). «بررسی اثربخشی آموزش محاسبات ذهنی (ucmas) بر هوش، عزت‌نفس و خلاقیت کودکان دبستانی»، اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‌شناسی جامعه.

 

Arnsten, A. F. T. (2009). "Stress signaling pathways that impair prefrontal cortex structure and function". Nature Reviews. Neuroscience, 10, 410-22.

Chen, F., Hu, Z., Zhao, X., Wang, R., Yang, Z., Wang, X., & Tang, X. (2006). "Neural correlates of serial abacus mental calculation in children: a functional MRI study". Neuroscience letters, 403 (1-2), 46-51.

Chen, M. S., & Wang, C. N. (2011). "Effect of mental abacus training on working memory for children". Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 28(6):450-457.

Cho, P. S. & So, W. C. (2018). "A Feel for Numbers: The Changing Role of Gesture in Manipulating the Mental Representation of an Abacus among Children at Different Skill Levels". Frontiers in Psychology, 9: 1267.

Desote, A., Gregoire, T. (2006). "Numerical competent in young children and in children with mathematical learning disabilities". Learning and audiovisual differences, 4, 357- 367.

Dong, S., Wang, C., Xie, Y., Hu, Y., Weng, J., & Chen, F. (2016). "The impact of abacus training on working memory and underlying neural correlates in young adults". Neuroscience, 332: 181-190.

Elzinga, B. M., & Roelofs, K. (2005). "Cortisol-induced impairments of working memory require acute sympathetic activation". Behavioral Neuroscience, 119, 98-103.

Foy, J.G. & Mann. V.A. (2014). "Adaptive Cognitive Training Enhances Executive Control and Visuospatial and Verbal Working". Memory in Beginning Readers: 2(2): 19-43.

Geary, D. C. (2010)."Mathematical disabilities: Reflections on cognitive, neuropsychological, and genetic components". Learning and Individual Differences, 20(2), 130-133.

Gilmore, C. K., McCarthy, S. E., & Spelke, E. S. (2010). "Non-symbolic arithmetic abilities and mathematics achievement in thirst year of formal schooling. Cognition", 115, 394-406.

Jacobson, L. A., Ryan, M., Martin, R. B., Ewen, J., Mostofsky, S. H., Denckla, M. B., Mahone, E. M. (2011). "Working memory influences processing speed and reading fluency in ADHD". Child Neuropsychology, 17 (3): 209-224.

Juliana, J., & Hao, L. C. (2018). "Effects on using the Japanese abacas method upon the addition and multiplication performance of grade 3 in Indonesian students". International Journal of Indonesian Education and Teaching, 2 (1):47-59.

Kahally, L. S.,  Winter-Greenberg, A.,  Stancel, H.,  Ris, M. D., & Gragert, M. (2016). "Utility of the General Ability Index (GAI) and Cognitive Proficiency Index (CPI) with Survivors of Pediatric Brain Tumors: Comparison to Full Scale IQ and Premorbid IQ Estimates".  Journal of clinical and experimental neuropsychology, 38 (10): 1065-1076.

King, A.  (1991). "Effects of training in strategic questioning on children's problem solving performance". Journal of Educational Psychology, 83 (3): 307-317.

Klenowski, V. (2002). "Developing Portfolio for Learning and Assessment. Taylor & Francis groups.

Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P.J., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlstrom, K., Gillberg, C.G., Forssberg, H., Westerberg, H. (2005).  "Computerized Training of Working Memory in Children with ADHD". Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44 (2): 177-86.

Li, Y., Hu, Y., Zhao, M., Wang, Y., Huang, J., Chen, F. (2013). "The neural pathway underlying a numerical working memory task in abacus-trained children and associated functional connectivity in the resting brain". Brain research, 1539: 24-33.

Loosli, S. V., Buschkuehl M., Perrig W. J., & Jaeggi S. M. (2012). "Working memory training improves reading processes in typically developing children". Journal of Child Neuropsychology. 18(1):62-78.

Loper, A. (1982). "Metacognitive development implication for cognitive training". Exceptional Education Quarterly, 1. 1-8.

Luethi, M., Meier, B., & Sandi, C. (2008). "Stress effects on working memory, explicit memory, and implicit memory for neutral and emotional stimuli in healthy men". Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2: 5.

Na, K. S., Lee, S. I., Park, J. H., Jung, H.Y., Ryu, J. H. (2015). "Association between Abacus Training and Improvement in Response Inhibition: A Case-control Study". Clinical psychopharmacology and neuroscience: the official scientific journal of the Korean College of Neuropsychopharmacology, 13(2):163-7.

Ozdogan, E. (2011). "Play, mathematic and mathematical play in early childhood education". Journal of Social and Behavioral Sciences, 15, 3118–3120.

Raiford, S. E., Weiss, L. G., Rolfhus, E., Coalson, D. (2008). "General Ability Index WISC-IV technical report". Retrieved from http://images.pearsonclinical.com/images/assets/WISC-IV/ 80720_WISCIV_Hr_r4.pdf

Saklofske, D. H., Zhu, J., Coalson, D., Raiford, S.E., Weiss, L.G. (2010). "Cognitive proficiency index for the Canadian edition of the Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition". Canadian Journal of School Psychology, 25:277–286.

Shiran A, & Breznitz, Z. (2011). "The effect of cognitive training on recall range and speed of information processing in the working memory of dyslexic and skilled readers". Journal of Neurolinguistics. 24(5):524–37.

Sokol, S. M., McCloskey, M., Cohen, N. J., & Aliminosa, D. (1991). "Cognitive representations and processes in arithmetic: Inferences from the performance of brain-damaged patients". Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 8, 320–335.

Vasuki, K. (2013). "The impact of abacus learning of mental arithmetic on cognitive abilities of children". ALOHA metal arithmetic.

Wechsler, D. (2003). WISC-IV: technical and interpretation manual. San Antonio: The Psychological Corporation.

Weiss, L., Saklofske, D., Prifitera, A., & Holdnack, J. (2006). "WISC–IV advanced clinical interpretation". San Diego: Academic Press.

Wu, Y. (2001). "Abacus Mental Arithmetic System can promote All-round development of students". Ucmas Chaina.

Yao, Y., Du, F., Wang, C., Liu, Y., Weng, J., Chen, F. (2015). "Numerical processing efficiency improved in children using mental abacus: ERP evidence utilizing a numerical Stroop task". Frontiers in human neuroscience, 9: 245.