نویسنده = �������� �������� �����������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر اجرای برنامة «فلسفه برای کودکان» در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایة اول مقطع متوسطة منطقة 14 تهران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 91-117

عزت‌الله نادری؛ ‌امیر تجلی نیا؛ علی شریعتمداری؛ مریم سیف‌‌‌نراقی