نویسنده = �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. کودکان متفکر،روابط میان فردی موثر مطالعه تحقیقی پیرامون تاثیر برنامه" فلسفه برای کودکان" برای ارتباطات اجتماعی کودکان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-145

مهرنوش هدایتی؛ یحیی قائدی یحیی قائدی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ غلامرضا یونسی