نویسنده = �������� ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی دوباره به ویژگی فلسفی و ادبی داستانها در برنامه فبک

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-30

سعید ناجی؛ لیلا مجید حبیبی


2. خوانش فلسفی گزیدۀ متون داستانی کلاسیک فارسی متناسب با اهداف برنامۀ فلسفه برای کودکان (گلستان سعدی، بوستان سعدی، مثنوی معنوی، کلیله ‌‌و دمنه)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-100

لیلا مجید حبیبی عراقی؛ حکیمه دبیران؛ منظر سلطانی؛ سعید ناجی سعید ناجی