نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اجرای چندرسانه‌ای فلسفه برای کودک (P4C) و بررسی تأثیر آن بر خردورزی دانش آموزان ابتدایی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-21

تیمور اسمعیل زاده؛ آزاد الله کرمی