نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استعاره در ادبیات کودک و نوجوان در چهارچوب زبان‌شناسی شناختی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-63

شهلا شریفی؛ زهرا حامدی شیروان