نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر نگرش ارزشی دانش‌آموزان پسرپایه هفتم دبیرستان شهر خرم آباد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-104

مهرنوش هدایتی؛ محمد هاشم رضایی؛ ذبیح پیرانی؛ مسعود هاشمی


4. پرورش هوش معنوی از طریق برنامۀ «فلسفه برای کودکان»

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 135-166

مهرنوش هدایتی؛ مژگان زریباف


5. «فلسفه برای کودکان» و کنترل پرخاشگری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 109-134

مهرنوش هدایتی


6. کودکان متفکر،روابط میان فردی موثر مطالعه تحقیقی پیرامون تاثیر برنامه" فلسفه برای کودکان" برای ارتباطات اجتماعی کودکان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-145

مهرنوش هدایتی؛ یحیی قائدی یحیی قائدی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ غلامرضا یونسی