نویسنده = ������������ �����������������
تعداد مقالات: 3
1. «حلقۀ کندوکاو اخلاقی»، رویکردی نوین در تربیت اخلاقی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-98

روح الله کریمی


3. آیا فلسفه برای کودکان به نسبی‌گرایی می‌انجامد؟

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-119

روح‌الله کریمی