نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. فهم مضامین فلسفی داستان‌ها و حکایت‌های کتب فارسی دورة ابتدایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-194

10.30465/fabak.2019.4167

سیدمحمد سیدکلان؛ مرتضی بازدار قمچی قیه؛ زهرا وقار؛ منصور علیزاده؛ داریوش جهانی


2. مقایسه‌ی میزان گرایش دانش‌آموزان به تفکر انتقادی و خلاقیت و نوآوری بر اساس " جو اجتماعی "

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-120

صادق ملکی آوارسین؛ سیدمحمد سیدکلان؛ لیلا عیاری؛ غفار کریمیان پور