نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل محتوای کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای پایۀ دهم بر اساس آموزش سواد رسانه‌ای

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-47

رقیه عبدالهی؛ ادریس اسلامی؛ کمال آفانی


2. بررسی تصور کودکان پیش دبستانی شهر مهاباد در مورد خداوند

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

سردار چاپاشی؛ ادریس اسلامی