نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی دیدگاه برساخت‌گرایی اجتماعی درباره کودکی، و آموزه‌های آن برای برنامه آموزش تفکر به کودکان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-150

10.30465/fabak.2020.4859

رضا شیخه؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ منصور مرعشی


2. کفایت فلسفی در داستان های فلسفه برای کودکان و نوجوانان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 87-111

سعید ناجی؛ منصور مرعشی