نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی آموزش فلسفه به کودکان بر راهبردهای یادگیری دانش‌آموزان و پایداری آن در طول زمان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-95

میلاد برنجکار؛ قدسی احقر؛ فهیمه انصاریان