نویسنده = مسعود صفایی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دیدگاه برساخت‌گرایی اجتماعی درباره کودکی، و آموزه‌های آن برای برنامه آموزش تفکر به کودکان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-150

10.30465/fabak.2020.4859

رضا شیخه؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ منصور مرعشی


2. کنوانسیون جهانی حقوق کودک و فرصت‌هایی که برای پرورش تفکر مستقل درکودکان ارائه می‌دهد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

پروانه ولوی؛ خمیس صیدی؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید‌جلال هاشمی