نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در رابطه بین باورهای ضمنی هوش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-103

فرح عباسیان؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی فروشانی