نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی یا (5E) بر تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-120

رباب جاهدی؛ رحیم بدری گرگری؛ فیروز محمودی


2. تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد هوش اخلاقی دانش‌آموزان دختر

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-17

رحیم بدری گرگری؛ زهرا واحدی


3. تأثیر آموزش مستقیم مهارت‌های تفکر بر تفکر نقادانة دانش‌آموزان دختر پایۀ پنجم ابتدایی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-33

رحیم بدری گرگری؛ مریم خانلری؛ مرضیه ملکیان


5. اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش‌آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهر سنندج

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-92

حسن غریبی؛ یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی؛ رحیم بدری گرگری؛ زلیخا قلی‌زاده