نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. روان‌روایت‌شناسیِ طنز در داستان‌های کودک: با رویکردی طرحواره‌ای

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.30465/fabak.2021.6265

امیر حسین زنجانبر؛ حسین زارع؛ بلقیس روشن


2. بازنماییِ فرایندهای شناختی‌‌ در قصۀ «خاله‌سوسکه»: بر پایۀ تحلیل گفتمان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-94

10.30465/fabak.2020.5830

امیر حسین زنجانبر؛ حسین زارع


3. تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر چگونگی پردازش اطلاعات نوجوانان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-49

حسین زارع؛ عبدالرحیم جهان‌آرا