نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان در پرورش خلاقیت کودکان پیش دبستانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 213-236

10.30465/fabak.2019.4168

فرزانه محمدی؛ هادی کرامتی؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده