نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهشی در "برنامه فلسفه برای کودکان" بر خلاقیت کودکان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 47-62

کاوه رستمی؛ ابراهیم رحیمی؛ ویدا رستمی؛ سپیده هاشمی


2. پردازش ذهنی در کودکان دوزبانه و تک‌زبانه

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 119-134

شهین واعظی؛ فاطمه ذوالفقاری اردچی؛ ابراهیم رحیمی