نویسنده = ������������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر نظریه ذهن و باورهای ماکیاولیستی در دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 261-277

10.30465/fabak.2019.4472

سیده شکوفه میرباقری؛ ناصر نوشادی؛ فریبرز نیکدل