نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر روش حلقه‌ی کندوکاو فلسفی بر مهارت‌های گفت‌وگویی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-110

سعید ناجی؛ سمیه خطیبی مقدم


2. آموزش تفکر به کودکان راهی برای دستیابی به صلح جهانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 121-141

سعید ناجی؛ سمیه خطیبی مقدم سمیه خطیبی مقدم