نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مهارت‌های تفکر فلسفی در شعر کودک و نوجوان غلامرضا بکتاش و ناصر کشاورز

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-113

10.30465/fabak.2021.5832

علی اکبر سام خانیانی؛ اکبر شایان سرشت؛ طاهره شیخی