نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چالش های فراروی توسعه هنرهای نمایشی در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 277-302

10.30465/fabak.2021.6229

حسین موذن؛ اسماعیل کاوسی؛ محسن عامری شهرابی