نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش تفکر خلاق، ذهن آگاهی و هوش هیجانی در پیش‌بینی تنیدگی تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 183-210

10.30465/fabak.2021.6214

ساناز عینی؛ متینه عبادی؛ صغری سعادتمند؛ نغمه ترابی