نویسنده = محمدزهیر باقری نوع‌پرست
تعداد مقالات: 1
1. ویتگنشتاین و طرحواره‌های ذهنی:دلالت‌هایی برای آموزش کودکان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-52

فاطمه فاطمه زیباکلام مفرد؛ محمدزهیر باقری نوع‌پرست