نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهشی در "برنامه فلسفه برای کودکان" بر خلاقیت کودکان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 47-62

کاوه رستمی؛ ابراهیم رحیمی؛ ویدا رستمی؛ سپیده هاشمی