کلیدواژه‌ها = غنای فلسفی
تعداد مقالات: 2
1. خوانش فبکی داستان ماهی سیاه کوچولو، اثر صمد بهرنگی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.30465/fabak.2021.6230

فرشاد اسکندری شرفی؛ یونس رحمتی فیروزآبادی؛ علی نصرت فلاح


2. کفایت فلسفی در داستان های فلسفه برای کودکان و نوجوانان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 87-111

سعید ناجی؛ منصور مرعشی