کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل محتوای کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای پایۀ دهم بر اساس آموزش سواد رسانه‌ای

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 25-47

رقیه عبدالهی؛ ادریس اسلامی؛ کمال آفانی


3. بررسی میزان توجه به مهارتهای سواد اطلاعاتی در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی نظام آموزش و پرورش ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-81

ملیحه عرب هاشمی؛ مریم سیف نراقی؛ عزت الله نادری


4. تحلیل محتوای کتاب‌های درسی تعلیمات اجتماعی و هدیه‌های آسمان دورة آموزش ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های حقوق کودک

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-104

یحیی قائدی؛ حسین چهارباشلو؛ فاطمه خوشنویسان