کلیدواژه‌ها = تفکر خلاق
تعداد مقالات: 9
3. نقش تفکر خلاق، ذهن آگاهی و هوش هیجانی در پیش‌بینی تنیدگی تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 183-210

10.30465/fabak.2021.6214

ساناز عینی؛ متینه عبادی؛ صغری سعادتمند؛ نغمه ترابی


4. بررسی نقش میانجی سبک تفکر در رابطه بین هوش هیجانی معلمان و خلاقیت دانش آموزان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

10.30465/fabak.2020.5000

مریم احمدی فقیه؛ مجید ضرغام حاجبی؛ نادر منیرپور


5. اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان در پرورش خلاقیت کودکان پیش دبستانی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 213-236

10.30465/fabak.2019.4168

فرزانه محمدی؛ هادی کرامتی؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده


9. فلسفه برای کودکان؛ گامی به‌سوی پیوند فلسفه با جامعه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-81

الهام فخرایی