کلیدواژه‌ها = دانش آموزان ابتدایی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر برنامه درسی P4C (فلسفه برای کودکان) بر عشق به یادگیری و قضاوت اخلاقی کودکان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.30465/fabak.2021.6365

محبوبه سلیمان پورعمران؛ ناهید یساول


2. تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-123

10.30465/fabak.2019.4929

سما سادات؛ شهرام واحدی


3. تاثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی یا (5E) بر تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-120

رباب جاهدی؛ رحیم بدری گرگری؛ فیروز محمودی