کلیدواژه‌ها = فلسفه برای کودکان و نوجوانان
تعداد مقالات: 2
1. کفایت فلسفی در داستان های فلسفه برای کودکان و نوجوانان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 87-111

سعید ناجی؛ منصور مرعشی


2. آموزش تفکر به کودکان راهی برای دستیابی به صلح جهانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 121-141

سعید ناجی؛ سمیه خطیبی مقدم سمیه خطیبی مقدم