کلیدواژه‌ها = گفت‌وگو
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر روش حلقه‌ی کندوکاو فلسفی بر مهارت‌های گفت‌وگویی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-110

سعید ناجی؛ سمیه خطیبی مقدم


2. تبیین شاخص‌های فلسفی گفت‌وگو در فلسفه‌ورزی کودکان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-18

فاطمه پازوکی؛ احمد‌علی حیدری


3. آموزش تفکر به کودکان راهی برای دستیابی به صلح جهانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 121-141

سعید ناجی؛ سمیه خطیبی مقدم سمیه خطیبی مقدم