کلیدواژه‌ها = فلسفه برای کودکان (فبک)
تعداد مقالات: 3
1. خوانش فبکی داستان ماهی سیاه کوچولو، اثر صمد بهرنگی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.30465/fabak.2021.6230

فرشاد اسکندری شرفی؛ یونس رحمتی فیروزآبادی؛ علی نصرت فلاح


2. طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی فلسفه برای کودکان در دوره اول متوسطه ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 115-157

10.30465/fabak.2021.6411

الهام صابری؛ عفت عباسی؛ یحیی قائدی؛ مجید علی عسگری


3. تبیین الگوی آموزش سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان دوره‌ی دوم ابتدایی بر اساس اصول فبک

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-26

10.30465/fabak.2020.5548

سعید انصاری؛ فرهاد سراجی؛ محمدرضا یوسف زاده