شناسایی و طبقه‌بندی انواع بازی‌های مراکز پیش‌دبستانی شهرستان ملایر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفۀ تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

بازی یک ابزار آموزشی بسیار مهم برای پرورش ظرفیت­های ذهنی، جسمانی، عاطفی و اجتماعی کودکان به شمار می­آید. کودکان از طریق بازی می­­توانند به شکل خلاقانه­تر بیندیشند و مهارت­­های هیجانی-اجتماعی خود را بهبود بخشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و طبقه­­بندی انواع بازی­های مورد استفاده توسط معلمان مراکز پیش­­دبستان انجام شد. داده­­های پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق مصاحبۀ ساختاریافته با تعداد هفده معلم پیش­­دبستان شاغل به تدریس در مراکز شهرستان ملایر گردآوری شد. برای تحلیل داده­­ها، با استفاده از روش تحلیل مضمونی ابتدا پاسخ­­های شرکت­­کنندگان در مجموعه­­ای از کدهای اولیه تعریف شدند. سپس، کدهای تعریف­شده بر اساس تفاوت­­ها و شباهت­­ها از هم تفکیک شدند و در طبقه­­های مفهومی بزرگتری قرار داده شدند. نتایج نشان داد که معلمان پیش­دبستان شهرستان ملایر از تعداد بیست عنوان بازی استفاده می­کنند و این عناوین متفاوت بازی را می­توان در سه دستۀ حرکتی/کنشی، آفرینشی/ساختنی و تماشاگری طبقه­بندی نمود. همچنین نتایج گویای کاربرد گروهی یا موازی اغلب بازی­های مورد استفاده در این مراکز بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification & Categorization of Plays Variety Used in Malayer Preschool Centers

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Kalantari Dehaghi 1
  • Ali Noori 2
  • Farzaneh Abbasi 3
1 Assistant Professor of Education Department, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University,
2 Associate Professor of Education Department, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University
3 MA student in History and philosophy of education, Malayer University
چکیده [English]

Play is an important educational tool which gives children the opportunity to develop invaluable mentalphysical, effective and social capacities. Through play, children are better able to think creatively and to develop the social–emotional skills. The present study conducted to sort and classify the different types of play which are practically used by preschool teachers. Data collected using a survey method and through a structured interview survey from seventeen preschool teachers working in Malayer city's centers. To analyze data, through a thematic analysis technique, all participants answer first labeled with a set of preliminary codes. The codes were next collated and then categorized into a group of broader concepts. The results revealed that preschool teachers were using twenty plays in their classrooms and these plays were categorized into three main categories including active physically plays, creative plays and watching plays. Accordingly, it was common parallel or Group use of plays in these centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • play
  • game
  • preschool
  • plays categorization
احمدوند، محمدعلی. (1372). روانشناسی بازی (رشتۀ علوم تربیتی)، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور (از سری انتشارات آزمایشی متون).
آقاجانی، طهمورث، جبارف، رشید و مصطفی­یوف، مشفق. (1393). تأثیر بازی بر مهارت­های اجتماعی کودکان (مورد مطالعه: کودکان مقطع مهدکودک استان تهران)، مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، س 6، ش 3.
الیسون، شیلا و گری، جودیت آن. (1397). بازی­های خلاق: 365 بازی برای کودکان 2 سال به بالا (ترجمۀ لیلی انگجی). تهران: جوانه رشد.
امینی، شیرین. (1396). تأثیر بازی­های مشارکتی بر رشد مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان پسر، مجموعه مقالات ششمین کنگرۀ انجمن روانشناسی ایران، روانشناسی معاصر، س 12، ویژه نامه.
امینی، هادی؛ موسوی، حامد؛ خرم­حسینی، سیدحمزه؛ آسور، رستم؛ و کمی، بهزاد. (1395). معرفی انواع بازی­های دوران کودکی، اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزۀ سلامت، پیشگیری و قهرمانی، س1.
انگجی، لیلی و عسگری، عزیزه. (1385). بازی و تأثیر آن در رشد کودک. تهران: ایماژ.
پارسا­منش، فریبا و صبحی­قراملکی، ناصر. (1392). تأثیر بازی­های وانمودی شعر بر پرورش خلاقیت کودکان، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، س 2، ش 4.
پولادی­ریشهری، علی؛ گلستانه، سید­موسی؛ و گلستانه، سیده­معصومه. (1392). تأثیر آموزش بازی درمانی بر افزایش مهارت­های اجتماعی کودکان پیش­دبستانی، دومین کنگرۀ روانشناسی اجتماعی ایران، تهران، 14 و 15 اسفند .
جعفری، اصغر؛ کشتکار، الهه؛ و جعفری، علیرضا. (1393). تأثیر آموزش بازی در افزایش خلاقیت کودکان پیش­دبستانی در مهد کودک، فصلنامه علوم رفتاری،  س 6، ش 19.
حاجی­اسحاق، سهیلا. (1373). نقش بازی در یادگیری کودکان 3 تا 7 سال، مجلۀ رشد معلم، ش 100.
زارع، حسین و قشونی، اقدس. (1382). آموزش پیش از دبستان: وضعیت موجود، کاستیها، پیشنهادها و تدوین سیاستها، فرهنگ و علم، راهبرد فرهنگ، س 1، ش 30.
سعیدی­دهکی، نیلوفر. (1394). بررسی اثر بازی­های الکترونیکی و بازی­های فیزیکی بر قوۀ تخیل کودکان، دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان.
عباسی­ولدی، محسن. (1395). بازی بازوی تربیت (جلد چهارم من دیگر ما)، قم: آیین فطرت.
عبدالملکی، صابر و آرمند، محمد. (1395). مفهوم بازی و انواع آن در کلاس: دیدگاه معلمان مهدکودک و پیش­دبستانی­های شهر تهران، فصلنامۀ مطالعات پیش­دبستان و دبستان دانشگاه علامه طباطبایی، س2، ش6.
مجیب، فرشته؛ فرجاد، سارا؛ دهقانی، اکرم؛ و صادق، معصومه. (1394). فعالیت­های آموزشی پیش­دبستانی (راهنمای تدریس)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی. 
مهجور، سیامک رضا. (1397). روانشناسی بازی، تهران: ویرایش.
میرحسینی، سیده آسیه. (1394). کودک و پرورش خلاقیت با تأکید بر اهمیت بازی­های وانمودی، همایش بین­المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی.
نقدی، نیره؛ قاسم­زاده، سوگند؛ و افروز، ستوده. (۱۳۹۵). تأثیر استفاده از فعالیت­ها و بازی­های بدون ساختار پیش از ورود به کلاس درس بر توجه و سازگاری دانش­آموزان آهسته گام،  نشریۀ توانمندسازی کودکان استثنایی، س 7، ش 2، magiran.com/p1866816.
هارلوک، الیزابت. (1364). بازی. (ترجمۀ وحید رواندوست، 1364). تهران: یوش. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ندارد)
هیوز، ف. پ. (1384). روان­شناسی بازی: "کودکان، بازی و رشد"، ترجمۀ کامران گنجی، تهران: رشد.
یارمحمدی­واصل، مسیب؛ رشید، خسرو؛ و بهرامی، فرشته. (1393). آموزش از طریق بازی بر بهبود نگرش ریاضی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی، روانشناسی مدرسه، س 3، ش 3.
یزدانی­پور، نسیم و یزدخواستی، فریبا. (1391). اثربخشی بازی­های گروهی برمهارت­های اجتماعی کودکان پیش­دبستانی 6 تا 7 ساله شهر اصفهان، تحقیقات علوم رفتاری، س 10، ش 3.
 
Aghajani Hashtchin, T. (2011). Role of Play in Social Skills and Intelligence of Children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 30.
Änggård, E. (2011). Children's gendered and non-gendered play in natural spaces. Children Youth and Environments, 21(2), 5-33.
Bergen, D. (2002). The Role of Pretend Play in Children's Cognitive Development. Early Childhood Research & Practice, Vol. 4, No. 1.
Crowe, T. K. (1993). Time Use of Mothers with Young Children: The Impact of A Child's Disability. Developmental Medicine & Child Neurology, Vol. 35, No. 7.
Emick, J. (2007). The Influence of Maternal Sensitivity and Maternal Stimulation on Later Development of Executive Functioning Via Structural Equation Modeling (Doctoral Dissertation).
Ernst, J. (2018). Exploring Young Children's and Parents' Preferences for Outdoor Play Settings and Affinity toward Nature. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 5(2), 30-45.
Fink, R. S. (1976). Role of Imaginative Play in Cognitive Development. Psychological Reports, Vol. 39, No. 3.
Frost, J. L. (1997). Child Development and Playgrounds'. Document Resume Sp 030 067 Bruya, Lawrence D., Ed. Play Spaces for Children: A New Beginnning. Improving Our Elementary School Playgrounds. Vol. II.
Huizinga, Johan (1955). Homo Ludens; A Study Of The Play-Element In Culture. Boston: Beacon Press.
Lonescu, B. D., Monea, G., Badau, D., Neagu, M., & Durmaz, C. (2010). The role of movement games in the socio-affective and psychological and motor development in pre-schoolers. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, vol. 3, no. 52.
Legankovaa, O. V. & Nedvetskayab, T. Ɇ. (2016). Teacher's Professional Gaming Competence as A Condition for Preschool Education Quality Enhancement, Procedia - Social and Behavioral   Sciences, No. 233.
Malekian, F., & Baghbanbashi, M. (2013). Investigating the Role of Childish Games (Based on Carl Gross Pre-Training Model) on Preschoolers’ Social Contexts Learning Reinforcement in Kermanshah District 3. Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 82.
McInnes, K., & Elpidoforou, M. E. (2018). Investigating and learning from toddler play in a children’s museum. Early Child Development and Care, 188(3), 399-409.
Nicolopoulou, A. (2010). The Alarming Disappearance of Play from Early Childhood Education. Human Development, Vol. 53, No. 1.
Olfman, S. (Ed.). (2003). All Work and No Play--: How Educational Reforms Are Harming Our Preschoolers. Greenwood Publishing Group.
Sanders, K. M., & Harper, L. V. (1976). Free-Play Fantasy Behavior in Preschool Children: Relations among Gender, Age, Season, and Location. Child Development, Vol. 47, No. 4.
Schiller, M. (1995). The Importance of Conversations about Art with Young Children. Visual Arts Research, 25-34.
Stern, D. (1985). The Interpersonal World of the Infant. New York: Basic Book.
Tudor, L. S. (2015). Initial Training of Teachers for Preschool and Primary Education from the Perspective of Modern Educational Paradigms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 187.
Veldman, S. L., Palmer, K. K., Okely, A. D., & Robinson, L. E. (2017). Promoting Ball Skills in Preschool-Age Girls. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(1), 50-54.