چگونگی درک بُعد سوم در کودکان 7 تا 11 سال و پرورش آن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، گروه طراحی صنعتی، دانشکده کاربردی، دانشگاه هنر.

2 استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده کاربردی، دانشگاه هنر.

چکیده

درک از بُعد سوم، مهارت مورد نیاز حرفه‌هایی در زمینه علوم، فناوری، مهندسی، ریاضیات و هنر است. هوش فضایی که مبین تجسم سه بُعدی اشیا است، مهارتیست که می‌توان در کودکی آن را افزایش داد. پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی نحوه درک کودکان 7 تا 11 سال نسبت به بُعد سوم احجام و چگونگی آگاه‌سازی آنان نسبت به ویژگی‌های یک حجم انجام گرفت.نمونه آماری شامل 600 کودک 7 تا 11 ساله، به صورت  تصادفی انتخاب شده و از ابزار پیمایشی پرسشنامه متناسب با فهم کودکان در آن بهره برده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با نرم‌افزار spss22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج حاصله (05/0P<) کودکان به سوالات احجامی که پیش از این در قالب وسایل روزمره و اسباب‌بازی با آن‌ها مواجهه شده بودند پاسخ درست دادند. درک شخصیت‌پردازی صورت گرفته در محصول از درک حجم محصول و نحوه شکل‌گیری آن برایشان آسان‌تر بود و در مواجهه با یک حجم آن‌را با اشکال دو بُعدی توصیف میکردند. الزام لمس احجام، عدم استفاده از احجام ناآشنا برای ایجاددرک از بعد سوم و طراحی فضای آموزشی به نحوی که کودک بتواند درون احجام قرار بگیرد از ضروریات طراحی ابزارها یا محیط‌های پرورش درک از بعد سوم در کودکان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the perception of children aged 7 to 11 about the third dimension and its training

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Rasouli 1
  • Niloofar Shadmehri 2
1 Master of Industrial Design, Department of Industrial Design, Faculty of Applied Sciences, University of Arts
2 Assistant Professor, Department of Industrial Design, Faculty of Applied Sciences, University of Arts
چکیده [English]

Understanding the third dimension is a skill required by many professions. Space intelligence, which illustrates the three-dimensional visualization of objects, can be enhanced in childhood. The purpose of this study was to determine the level of understanding of children aged 7 to 11 years about the third dimension and how to inform them about the features of a volume. The present study is an applied research, and in terms of collecting information in the category of qualitative research. A sample of 600 children was selected using a combination sampling method and a survey tool was used to collect the children's perception questionnaire. The collected data were analyzed using SPSS version 22. The reliability of the questionnaire was equal to 0.872 in the two-half-way method, which showed high validity. Based on the results (P <0.05), children responded poorly in answering questions based on perception of the third dimension, while responding to the questions that were previously encountered in the gadgets and toys. Also, the results showed that understanding the characterization of the product is easier than understanding the volume of the product and how it is formed, and describing it in two-dimensional forms when facing a volume. (96.33%)
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • third dimension
  • understanding the volume
  • visual-spatial intelligence
  • creativity
آرمسترانگ، تامس. (1392). هوش‌های چندگانه در کلاس‌های درس. ترجمه : مهشید صفری. تهران: انتشارات مدرسه.
آقازاده، محرم. (1388). راهنمای روش‌های نوین تدریس (بر پایه پژوهش‌های مغز محور، ساخت گرایی یادگیری از طریق همیاری، فراشناخت و...). تهران: آییژ.
آقامیرکریمی، صفیه، کرامتی، محمدرضا. (1395).  یادگیری مشارکتی چیست؟، سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
برک، لوراای. (1398). روانشناسی رشد. ترجمه: یحیی سید محمدی. تهران: نشر ارسباران. ویرایش ششم.
پالاسما، یوهانی. (1393). چشمان پوست: معماری و ادراک حسی. ترجمه: رامین قدس. تهران: پرهام نقش.
پیاژه، ژان. (1394). شکل گیری نماد در کودکان. ترجمه: زینت توفیق. تهران: انتشارات نی.
تقی‌زاده، هادی، سلطانی، امان‌ا...، منظری‌توکلی، حمدا... ، زین‌الدینی‌میمند، زهرا. (1396). "مقایسه کنش‌های اجرایی حافظه کاری دیداری- فضایی، آزمون برج لندن و خطاهای محاسباتی در کودکان مبتلا به اختلال حساب نارسایی تحولی و کودکان بهنجار". کودکان استثنایی، 17، 3، 110-97.
ربیعی‌نژاد، محمدرضا و همکاران. (1394). "بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر نارساخوان". ناتوانی‌های یادگیری،  5،  1، 85-69.
سعیدی‌پور، بهمن،شهسواری، هانیه. (1394). "بررسی تاثیر هوش فضایی، بر میزان به‌کارگیری راهبردهای فراشناختی در دانشجویان". مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی،  6،  3، 61-53
سیف، علی اکبر. (1395). روانشناسی و پرورش نوین. ویرایش هفتم، تهران: دوران. صص92-87.
شریفی، مهدی. (1394). هوش دیداری فضایی چیست؟ تاریخ بازیابی 17/1/1397. آدرس: http://pakdelha.ir/2016/02/28/352 / 
غفاری، ابوالفضل. (1395). جروم برونر. دانشنامه ایرانی برنامه درسی، 1، 1، 6-1.
فتحی، رقیه، مهدی زاده، حسین،اسلام پناه، مریم. (1390).  نظریه هوش‌های چندگانه و کاربرد روش‌های تدریس فعال و مشارکتی. اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت.
لک, روح اله، حاجی یخچالی، علیرضا، مکتبی، غلامحسین. (۱۳۹۳). تاثیر آموزش توانایی فضایی بر عملکرد هندسه، رسم فنی و تجسم فضایی در دانش آموزان کلاس هفتم شهرستان دزفول. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
محمدی، محمدرضا و همکاران. (1396). طراحی امور گرافیکی با رایانه. تهران: چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
منصور، محمد، دادستان، پریرخ. (1379). دیدگاه پیاژه در گستره‌ی روانی (مراحل تحول آزمون‌های عملیاتی تشخیص از کودکی تا بزرگ‌سالی). تهران: موسسه انتشارات بعثت.
ناجی، سعید، هدایتی، مهرنوش. (1394). "فلسفه برای کودکان، سایه پیاژه و نور ویگوتسکی". نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روان شناسی. 1، 1، 238-221.
نوبهار، منیره، شجاعی، عقیل. (1395). "مداخله‌های کاردرمانی در اختلال‌های ادراک دیداری". تعلیم و تربیت استثنائی. 5، 142، 37-31.
هرگنهان، بی آر. (1398). مقدمه ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه: علی اکبر سیف. تهران: نشر دوران.
همدانی، مصطفی. (1396). نظریه یادگیری ژان پیاژه. تاریخ بازیابی: 2/2/97. آدرس: http://pajoohe.ir
 
Broto, Carles. (2016). ‘Space for Children’. Links International; Multilingual edition. https://www.architectureopenlibrary.com
Dolati, Z. Tahriri, A. (2017). ‘EFL Teachers’ Multiple Intelligmences and Their Classroom Practice’. SAGE Open, 7(3).
Ginsburg, H. P. Opper, S. (2016). Piaget’s Theory of Intellectual Development. Tehran: International Psychotherapy Institute E-Books. (3rd ed.).
Gold, A. U. Pendergast, P. M. Ormand, C. J. Budd, D. A. Stempien, J. A. Muller, K. J. Kravitz, K. A.  (2018) ‘Spatial skills in undergraduate students-influence of gender, motivation, academic training, and childhood play’. Geosphere, 14(2). 668-683. doi:10.1130/GES01494.1.
Makarius, E. E. (2016). ‘Edutainment, Using Technology to Enhance the Management Learner Experience’. Management Teaching Review. 2(1). 17-25. https://doi.org/10.1177%2F2379298116680600
McLeod, S. A. (2018). ‘Jean Piaget's theory of cognitive development’. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/piaget.html
McCormick, Meghan؛ Cappella, Elise؛ O’Connor, Erin.E؛ McClowry, Sandee.G. (2015). ‘Social-Emotional Learning and Academic Achievement’. AERA Open, vol. 1, 3, First Published. Retrieved Nov 15th 2018 from: https://doi.org/10.1177/2332858415603959
Murphy Paul, A. (2012). ‘How Thinking in 3D Can Improve Math and Science Skills’. Retrieved from  https://www.kqed.org/mindshift/22241
Yaumi, M.  Sangkala Sirate, F. Patak, A. (2018). ‘Investigating Multiple Intelligence-Based Instructions Approach on Performance Improvement of Indonesian Elementary Madrasah Teachers’. SAGE Open, 8(4). Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244018809216