تجزیه و تحلیل فرم و رنگ آرم‌های مربوط به کودکان با تاکید بر نشانه‌های ارجاعی و شکل‌گردانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

تحلیل حاضر به بررسی نشانه­های تصویری و نوشتاری در آرم­های مربوط به کودکان در فرایند ارتباطی آرم با مخاطب به لحاظ بصری می­پردازد. پرسش اصلی تحقیق چگونگی ویژگی­های فرم و رنگ در آرم­های مربوط به کودکان و چیستی کارکرد نشانه­های ارجاعی و شکل­گردانی شده در فرآیند طراحی و ارتباطی آرم است. چگونگی مواجه کودک با آرم­های مذکور از موارد مورد توجه پژوهش حاضر است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری مطالب ترکیبی از روش کتابخانه­ای از طریق فیش­برداری و تصویرخوانی و مشاهدات میدانی از طریق ارائه پرسش نامه باز و مصاحبه با کودکان است. تجزیه تحلیل یافته­ها کیفی است. بر اساس نتایج تحقیق، نشانه­های به کار رفته در آرم­های مربوط به کودکان، بیشتر وجه شمایلی دارند و نشانه­هایی شکل­گردانی شده هستند. این نشانه­ها در عین حال که ذهن مخاطب را به جهان بیرونی ارجاع می­دهند، فرم­های خلاقانه و جدیدی را به مخاطب معرفی می­کنند و نسبت به نشانه­های صددرصد ارجاعی در ذهن مخاطب ماندگارترند. تعامل نشانه­های شکل­گردان و ارجاعی وجه کلی آرم­ها را می­سازد. رنگ­های شاد و تضاد رنگ­ها، جذابیت بصری آرم را می­افزاید. ایجاز و چکیده­نگاری مشخصه ویژه این آرم­هاست که مورد توجه کودکان است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Childish Logos and Creative Thinking Analysis of the form and color of children's logos with Emphasis on Referential and Nonreferential Signs

نویسنده [English]

  • Hossein Abeddoust
Assistant Professor, Department of Graphics, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

 The present study seeks to examine the role of visual and written signs in children's logos in the process of conveying meaning to the audience. The main research question is how the process of conveying the meaning of children’s logos. Identification of Referential and Nonreferential signs and their impact on the transfer of meaning of child logos is one of the main goals of the present study. The research method is descriptive - analytical and collecting data is Combined research method via library studies and through note taking and reading image and field studies­­ via Interview method and Open Questionnaire. Data analysis is qualitative. According to the results of the research, most of the symbols used in Childish logos are Nonreferential Signs. While referring to the outside world, these signs introduce new and innovative forms to the child that, by virtue of being visual and distinct from the natural world, signify the signs. They are more enduring than the totally referral signs in the child's mind and challenge the mind. The interaction of the shaped and referential signs forms the general face of the logos. Happy and distinctive colors affect the acceptance of Childish logos. The abstract form the logo,  Improves communication with the child. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • form and color
  • Childish logos
  • Referential signs
  • Nonreferential signs