تجزیه و تحلیل فرم و رنگ آرم‌های مربوط به کودکان با تاکید بر نشانه‌های ارجاعی و شکل‌گردانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

تحلیل حاضر به بررسی نشانه­های تصویری و نوشتاری در آرم­های مربوط به کودکان در فرایند ارتباطی آرم با مخاطب به لحاظ بصری می­پردازد. پرسش اصلی تحقیق چگونگی ویژگی­های فرم و رنگ در آرم­های مربوط به کودکان و چیستی کارکرد نشانه­های ارجاعی و شکل­گردانی شده در فرآیند طراحی و ارتباطی آرم است. چگونگی مواجه کودک با آرم­های مذکور از موارد مورد توجه پژوهش حاضر است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری مطالب ترکیبی از روش کتابخانه­ای از طریق فیش­برداری و تصویرخوانی و مشاهدات میدانی از طریق ارائه پرسش نامه باز و مصاحبه با کودکان است. تجزیه تحلیل یافته­ها کیفی است. بر اساس نتایج تحقیق، نشانه­های به کار رفته در آرم­های مربوط به کودکان، بیشتر وجه شمایلی دارند و نشانه­هایی شکل­گردانی شده هستند. این نشانه­ها در عین حال که ذهن مخاطب را به جهان بیرونی ارجاع می­دهند، فرم­های خلاقانه و جدیدی را به مخاطب معرفی می­کنند و نسبت به نشانه­های صددرصد ارجاعی در ذهن مخاطب ماندگارترند. تعامل نشانه­های شکل­گردان و ارجاعی وجه کلی آرم­ها را می­سازد. رنگ­های شاد و تضاد رنگ­ها، جذابیت بصری آرم را می­افزاید. ایجاز و چکیده­نگاری مشخصه ویژه این آرم­هاست که مورد توجه کودکان است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Form and Color in Kids’ Logo Design with an Emphasis on Referential Signs and Symbolism

نویسنده [English]

  • Hossein Abeddoust
Assistant Professor, Department of Graphics, Faculty of Art and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The current study examines the visual and written symbols in kids’ logos in the process of conveying visual meaning of logos to the audience. The main research question concerns the characteristics of form and color in kids’ logos and the nature of functions of referential and symbolized signs in a logo’s design and communication process. Further, how a child encounters such logos is of particular interest in this paper. It is a descriptive-analytical research, and the data collection method is a combination of library archive by taking notes and capturing images, and field observations using open questionnaires and interviews with children. Data analysis is qualitative in nature. According to the results, the signs used in kids’ logos are mostly iconic and symbolized. While referring the audience’s mind to the outside world, these signs introduce novel and innovative forms and these are more enduring in the audience’s mind than the completely referential signs. The interaction between symbolized and referential signs forms a general face of the logo. Happy colors and contrast coloring add the visual appeal of the logo. Conciseness and abstractness are the unique attributes for those logos which are of interest to children

کلیدواژه‌ها [English]

  • form and color
  • Kids’ Logos
  • Referential signs
  • Symbolized Signs