اخبار و اعلانات

اعتبار نشریه

 - دو فصلنامه علمی – پژوهشی تفکر و کودک از بهار و تابستان  سال 89 و با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بدیع در حوزه تعلیم و تربیت و بخصوص آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان "فبک" ) منتشر شده و در تاریخ 12/7 /91 موفق به اخذ مجوز علمی – پژوهشی به شماره 159721/ 3  ازکمیسون نشریات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شد . بر اساس آیین نامه ابلاغی کمیسیون نشریات، مورخ اردیبهشت 1398، « فصلنامه علمی تفکر و کودک» دارای امتیاز به شرح زیر است. دارای امتیاز ب در سال 1401 از کمیسیون ...

مطالعه بیشتر

انتشار الکترونیک مقاله

انتشار الکترونیک مقاله

مطالعه بیشتر

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ تفکر و کودک براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(به‌شماره 1/149318، مورخ 1402/10/23) برای بررسی مقالات، هزینه(600000 تومان)در دو مرحله به صورت 300 هزار تومان پیش از ارسال مقاله به داوران محترم و 300 هزار تومان در زمان پذیرش مقاله  دریافت می‌شود. پرداخت این هزینه صرفا از طریق سامانه نشریه و درگاه بانکی امکانپذیر است.  

مطالعه بیشتر