اخبار و اعلانات

اعتبار علمی نشریه در سال 98

.این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در سال 1398   رتبه B  را اخذ نموده است.

مطالعه بیشتر

اعتبار نشریه

 - دو فصلنامه علمی – پژوهشی تفکر و کودک   از بهار و تابستان  سال 89 و با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بدیع در حوزه تعلیم و تربیت و بخصوص آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان "فبک" )منتشر شده و در تاریخ 12/7 /91 موفق به اخذ مجوز علمی – پژوهشی به شماره 159721/ 3  ازکمیسون نشریات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شد .

مطالعه بیشتر

انتشار الکترونیک مقاله

انتشار الکترونیک مقاله

مطالعه بیشتر

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ تفکر و کودک براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم (آیین نامه سال 1400 وزارت عتف)و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(تاریخ 25/6/91، شماره 54/6/91)برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود.ازاین‌رو هزینۀ مقاله‌ها در دو نوبت دریافت خواهد شد:هزینۀ اولیۀ بررسی مقاله: پس از ثبت مقاله در سامانه، در صورت انتخاب برای بررسی بیشتر، قبل از ارسال به مرحلۀ داوری، نیاز است هزینۀ اولیه توسط مؤلف پرداخت شود.( برای برای داوری هر مقالۀ ارسالی مبلغ 100هزار تومان دریافت ...

مطالعه بیشتر