درباره نشریه

درباره نشریه

 - دو فصلنامه علمی – پژوهشی تفکر و کودک   از بهار و تابستان  سال 89 و با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بدیع در حوزه تعلیم و تربیت و بخصوص آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان "فبک" )منتشر شده و در تاریخ 12/7 /91 موفق به اخذ مجوز علمی – پژوهشی به شماره 159721/ 3  ازکمیسون نشریات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شد .این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در سال 1398   رتبه B  را اخذ نموده است.

 

- مجله تفکر و کودک حاصل پژوهش هایی است که ظرفیت های فکری و ذهنی کودکان و نوجوانان را در حوزههای مختلف – از حوزه فلسفه گرفته تا تاریخ و زیست شناسی و تعلیم و تربیت – بررسی میکند . با عنایت به آنکه بسیاری از مشکلات و مسائل دوران بزرگسالی ریشه در کاستی های تربیتی دوران خردسالی دارد و از سوی دیگر ظرفیتهای فکری و ذهنی بالای کودکان، آنان را مستعد پذیرش آموزش های ناظر به پرورش تفکر می کند ، این نشریه از پژوهش های مختلف و متنوع در این زمینه استقبال میکند .

علاوه بر مطالعات مربوط به برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان ، وجوه فلسفی، روانشناختی، آموزشی ، اخلاقی، تاریخی و زیست شناسی، پژوهش هایی در حوزه داستان و انواع هنرهای نمایشی با نظر به کارکردی که در پرورش تفکر کودک دارند از موضوعات مطمح نظر نشریه است .

- مقاله های این مجله بیشتر در محور عناوین و موضوعات زیر ارائه می شود:

 

  • فلسفه برای کودکان و نوجوانان و آموزش تفکر (تفکر انتقادی، خلاق، مسئولانه و...)
  • فلسفه برای کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش
  • فلسفه برای کودکان و نوجوانان آموزش اخلاقیات، حقوق شهروندی و اخلاق زیستی
  • فلسفه برای کودکان و نوجوانان و جامعه مدرن
  • فلسفه برای کودکان و نوجوانان و مسئولیت ها
  • فلسفه برای کودکان و نوجوانان و روانشناسی کودک
  • فلسفه برای کودکان و نوجوانان و ادبیات داستانی
  • فلسفه برای کودکان و نوجوانان در برنامه های مختلف آموزشی
  • فلسفه برای کودکان و نوجوانان در کشورهای مختلف دنیا و دستاوردهای آن
  • فلسفه برای کودکان و نوجوانان و واکنشها در ایران