تماس با ما

سردبیر: مسعود صفایی مقدم

مدیر اجرایی: ناهید فتحی

نشانی پست الکترونیک:  tafakorvakodak@gmail.com 

شماره مستقیم:  برای طرح سوالات خود ترجیحا از طریق ایمیل تماس حاصل فرمایید .در مواقع ضروری نیز میتوانید ، با شماره 02188614299 داخلی 231 تماس حاصل فرمایید

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419


CAPTCHA Image