اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

 

دو فصلنامه علمی – پژوهشی تفکر و کودک به لطف پروردگار و با همکاری جمعی از اندیشمندان و علاقمندان حوزه تعلیم و تربیت، و بخصوص آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان، و مساعدت ویژه مسئولان محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در معرض دید و قضاوت خوانندگان گرامی قرار دارد.

ریشه بسیاری از مشکلات دوران بزرگسالی در کاستی های تربیتی دوران کودکی قرار دارد‏‏ٌ لذا به تعویق انداختن آموزش بسیاری از مهارتهای فکری سطح بالا تا سنین بزرگسالی منجر به از دست رفتن فرصت مناسب برای پرورش شهروندان و انسانهای والا می باشد. از سویی بر خلاف باور نسبتا رایج که مبتنی بر برخی تئوری های روانشناختی رشد است، محققان و متخصصان و نظریه پردازان بزرگی نشان داده اند که  کودکان و نوجوانان از ظرفیتهای فکری بالایی برای تامل و تفکر منطقی برخوردارند و می توان با عنایت به میل وافر  آنان برای جستجوی معنا و کنکاش جهان هستی، روحیه تاملی و تفکر محوری را در آنان پرورش داد. بدون شک چنین جنبش فکری در نظام تعلیم و تربیت مستلزم تحقیقات بسیار و تبادل آراء و نظرات اندیشمندان این حوزه می باشد.. انتشار مجله تفکر و کودک تلاشی است در جهت ایجاد این مجال برای پژوهشگران، اساتید و صاحبان اندیشه.

امید است نتایج پژوهش هایی که در این زمینه انجام می شود بتواند شرایط لازم برای ارتقای اخلاقی و تربیتی جامعه بزرگ ایران را فراهم آورده و در پرورش کودکان و جوانان خلاق تر و اخلاقی تر مفید واقع شود. این هدفی است که برای رسیدن به آن نیازمند مشارکت جدی اندیشمندان و علاقمندان به حوزه کودک و نوجوان هستیم. زمینه های مطالعاتی که در این مجله مورد استقبال هیات تحریریه است؛ علاوه بر پژوهش های ناظر به برنامه آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان، کلیه مطالعات فلسفی و روانشناختی در باره ذهن و روان کودک است که می توانند در امر آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار گیرند.