بررسی تاثیر آموزش استفاده صحیح و مدیریت زمان والدین از گوشی همراه، رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر الگوی دلبستگی، مشکلات رفتاری کودکان و میزان اعتیاد به اینترنت در والدین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش استفاده صحیح و مدیریت زمان والدین از گوشی همراه، رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر الگوی دلبستگی، مشکلات رفتاری کودکان و میزان اعتیاد به اینترنت والدین صورت پذیرفت. این تحقیق از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. بدین منظور که از بین تمام مادران منطقه دو تهران که کودکان آن‌ها در مهدکودک‌های این منطقه حضور داشتند با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، 30 خانواده بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (کیمبرلی یانگ)؛ سیاهه مشکلات رفتاری کودک CBCL (آخنباخ)؛ پرسشنامه الگوی دلبستگی Q-SET  بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق از روش تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد بین نمرات دلبستگی، مشکلات رفتاری کودکان و اعتیاد به اینترنت دو گروه آزمایش و گواه، در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. آموزش بر استفاده صحیح و مدیریت زمان والدین از گوشی همراه، رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی موثر است و موجب بهبود دلبستگی، کاهش مشکلات رفتاری کودکان و کاهش اعتیاد به اینترنت در والدین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Time Management and Proper Use of Mobile Phones, Social Media and Cyberspace by Parents on Attachment Pattern, Children’s Behavioral Problems and the Rate of Internet Addiction in Parents

نویسندگان [English]

  • Golnaz Darvishzadeh 1
  • Zohreh Latifi 2
  • Mohammad Soltanizadeh 3
1 Master of Educational Psychology, Department of Psychology, Payame Noor University, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the effect of teaching time management and proper use of mobile phones, social media, and cyberspace by parents on attachment patterns, children’s behavioral problems, and the rate of internet addiction in parents of kindergarten children. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design and a control group. From all mothers of kindergarten children in district 2 of Tehran, 30 families were selected as a sample by multi-stage random sampling method. The research instruments included the Internet Addiction Test (IAT, Kimberly Young), the Child Behavior Checklist (CBCL, Achenbach), and the Attachment Q-Set. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results showed that there was a significant difference between the scores of attachment pattern, children’s behavioral problems, and internet addiction of the experimental and control groups in the posttest. The training was effective in parents’ time management and proper use of mobile phones, social media, and cyberspace. It also improved attachment, reduced children’s behavioral problems, and reduced internet addiction in the parents of kindergarten children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Management
  • Social Media
  • Cyberspace
  • Attachment Pattern
  • Behavioral Problems
  • Internet Addiction

افشاری، افروز. و میرمحمدی، محبوبه. (1398). نقش علائم روان‌شناختی، سبک‌های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان مادران در پیش‌بینی شاخص‌های تن‌سنجی کودکان. نشریه علمی روان‌شناسی سلامت، 8(2)، 54-68.

الهامی، شمس الله.، کریمی‌ثانی، پرویز. و فتحی‌آذر، سمانه. (1396). رابطه سبک‌های دلبستگی و سبک‌های فرزندپروری با میزان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سلماس. ایده های نوین روان شناسی، ۱(۲)، 1-8.

بخشی، بهاره.، نصیری، بهاره.، بختیاری، آمنه.، طاهریان، مریم. (1392). نقش و کارکرد اجتماعی (مطالعه موردی شبکه اجتماعی کفه مام، شبکه ای برای مادران و کودکان). پژوهش‌نامه زنان، ۴(۲)، ۳۷-۵۹.
بشیر، حسن.، افراسیابی، محمدصادق. (1391). شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک های زندگی جوانان:مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، ۵(۱)، 62-31.
پورمحسنی کلوری، فرشته.، صبوری، فاطمه.، مولایی، مهری. (1398). اثربخشی آموزش مهارت خلاقیت بر تفکر انتقادی، مهارت اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدائی. تفکر وکودک، 10(2)، 23-45.
پوری، احسان. (1390). بررسی نقش و تاثیر فیس بوک بر شکل گیری شبکه های اجتماعی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان امور رسانه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
تبعه امامی، شیرین.، نوری، ابولقاسم.، ملک پور، مختار. و عابدی، احمدرضا. (1390). اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مادران بر تغییر رفتار مادرانه و دلبستگی ناایمن کودک. مجله روان شناسی بالینی، ۳(۳)، 7-16.
جودی، زهرا.، حیدری، حسن.، آل یاسین، سیدعلی. (1396). پیش‌بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبک‌های فرزندپروری، جو عاطفی خانواده، اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر قم. پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، ۸(۱۷)،۱۷-۲۲.
حبیبی کلیبر، رامین.، بهادری خسروشاهی، جعفر. (1399). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (تفکر انتقادی) بر تسلط بر خود و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان دوره متوسطه. تفکر و کودک، 11(1)، ۲۵-۴۲.
خدامرادی، طاهره.، سعادت، فرحناز.، خدامرادی، طیبه. (1393). بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی برارزش‌های خانواده(مطالعه‌ی موردی:‌ معلمان مقطع متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان ایلام). فرهنگ ایلام، ۱۵(۴۴و۴۵)، ۱۵۵-۱۶۷.
خزاعی، طیبه.، سعادت‌جو علیرضا.، درمحمدی، سمانه.، سلیمانی، منصوره.، طوسی‌نیا، مرضیه.، ملاحسن‌زاده، فاطمه. (1391). شیوع وابستگی به تلفن همراه و پرخاشگری نوجوانان شهر بیرجند، سال ۱۳۹۰. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ۱۹(۴)، ۴۳۰-۴۳۸.
خسروی، زهره. و علیزاده صحرائی، ام هانی. (1390). رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و سلامت روان در دانش آموزان. مجله مطالعات روان شناسی تربیتی، ۸(۱۴)، 82-59.
سرحدی، سجاد.، نیازی، محسن.، مرادی، سجاد.، شاهوردی، راضیه. (1395). فراتحلیلی بر عوامل مؤثر بر استفاده اعتیاد آمیز از اینترنت. دانش انتظامی، ۷(۲۶)، 61-41.
سهرابی، فائزه.، خانجانی، زینب. و زینالی، شیرین. (1394). اثربخشی آموزش فرزندپروری والدین بر کاهش علایم اختلال سلوک و بهبود سبک های فرزندپروری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ۱۷(۲)، 24-30.
شهبازی راد، افسانه، میردریکوند، فضل الله. (1393). رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی ،سلامت روان و ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ۲۲(۴)، ۱-۸.
شیخه، رضا.، صفایی مقدم، مسعود.، پاک سرشت، محمد جعفر.، مرعشی، منصور. (1398). بررسی دیدگاه بر ساخت‌گرایی اجتماعی درباره کودکی، و آموزه‌های آن برای برنامه آموزش تفکر به کودکان. تفکر وکودک، 10(2)، 123-150.
علوی، سیدسلمان.، اسلامی، مهدی.، مراثی، محمدرضا.، نجفی، مصطفی.، جنتی فرد، فرشته. و رضاپور، حسین. (1389). ویژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ، مجله علوم رفتاری، ۴(۳)، 183-189.
فتحی، کیهان و مهرابی زاده هنرمند، مهناز (1389). بررسی میزان افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و تحصیلات والدین به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز. نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، 2 (1)، 45-24.
قنبری، سعید.، خداپناهی، محمدکریم.، مظاهری، محمدعلی.، غلامعلی لواسانی،  مسعود. (1392). آموزش والدین مبتنی بر نظریه دلبستگی بر افزایش کیفیت مراقبت مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی. فصلنامه خانواده پژوهی، 9(36)، 407-426.
مقدم، مرضیه.، یاسمی، محمدتقی.، بینا، مهدی.، عبدالمالکی، فریدون. و باقری یزدی، سیدعباس. (1381). مطالعه اپیدمیولوژیک اختلالات رفتاری دانش آموزان دبستانی شهرستان قروه در سال 80-81 و بررسی اعتبار و پایایی فرم راتر معلم در سنجش اختلالات رفتاری آنها. مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ۷(۱)، 7-12.
مغنی زاده، زهرا.، وفایی نجار، علی. (1395). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان. اصول بهداشت روانی، ۱۸(۴)، ۲۲۰-۲۲۶.
یزدخواستی، فریبا. و عریضی، حمیدرضا. (1390). هنجاریابی سه نسخه کودک، پدر-مادر و معلم سیاهه رفتار کودک در اصفهان. مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، ۱۷(۱)، ۶۰-۷۰.
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. London: The Hogarth press and Institute of psycho- analysis.
Charmaine, D. C., & Teddi, J. C. (2010). Internet addiction and student: Implications for school counselors, Available from htt://counseling outfitters.com/vistas10/Article-61.pdf.

Chow W, Law S, Andermann L, Yang J, Leszcz M, Wong J, Sadavoy J. (2010). Multifamily psycho educational group for assertive community treatment clients and families of culturally diverse background: a pilot study. Community Mental Health Journal, 46, 364-371.

Darling N, Steinberg L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 113(3): 487-496.
Edvards, S.A. (2011). The essential elements of multifamily group therapy: a Delphi study. Unpublished doctoral dissertation, polytechnic university, Virginia.
Ferris, R.J. (2011). Internet addiction disorder: Causes, symptoms and consequences. Psychology of Virginia Technology, 26-9.

Jessor R. (1987). Problem-behavior theory, psychosocial development, and adolescent problem drinking. British Journal of addiction, 82, 33-42.

Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M. J.& v. I. Jzendoorn, M. H. (2008). Promoting positive parenting: An attachment-based intervention. London: Taylor & Francis Group.
Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction –a review of the psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8, 3528-3552.
Lam, L. T., Wong, E. M. Y. (2015). Stress Moderates the Relationship Between Problematic Internet Use by Parents and Problematic Internet Use by Adolescents. Journal of Adolescent Health, 56(3), 300-306.
Liu, Q. X., X. Y. Fang, N. Yan, Z. K. Zhou, X. J. Yuan, J. Lan, and C. Y. Liu (2015). ‘Multifamily group therapy for adolescent Internet addiction: Exploring the underlying mechanisms’. Addictive Behaviors, 42, 1-8.
Marlene, T., Jessica, V., Rika, T., Susan, W., Raed, H., Sanjeev, S. (2015). Attachment style and emotional eating in bariatric surgery candidates: The mediating role of difficulties in emotion regulation. Eating Behavior Journal, 18, 36-40.
Pineda, J, & Dadds, M. (2013). Family Intervention for Adolescents with Suicidal Behavior: A Randomized Controlled Trial and Mediation Analysis. Journal of American academic of Child and Adolescent, 52(8), 851-862.
Senormanci, O., Senormanci, G., Guclu, O., Konkan, R. (2014). Attachment and family functioning in patients with Internet addiction. General Hospital Psychiatry, 36(2): 203-207.
Shek DTL, Sun RCF, Yu L. (2013). Internet addiction. In: Pfaff DW. (editor). Neuroscience in the 21st century: From basic to clinical. New York: Springer.
Yanet, Q., Thomas, R., Kwapil, J., Tizó, T., Sheinbaum, N., Barrantes, V. (2015). Impact of attachment style on the 1-year outcome of persons with an at-risk mental state for psychosis. Psychiatry Research, 228(3): 849-56.

افشاری، افروز. و میرمحمدی، محبوبه. (1398). نقش علائم روان‌شناختی، سبک‌های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان مادران در پیش‌بینی شاخص‌های تن‌سنجی کودکان. نشریه علمی روان‌شناسی سلامت، 8(2)، 54-68.

الهامی، شمس الله.، کریمی‌ثانی، پرویز. و فتحی‌آذر، سمانه. (1396). رابطه سبک‌های دلبستگی و سبک‌های فرزندپروری با میزان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سلماس. ایده های نوین روان شناسی، ۱(۲)، 1-8.

بخشی، بهاره.، نصیری، بهاره.، بختیاری، آمنه.، طاهریان، مریم. (1392). نقش و کارکرد اجتماعی (مطالعه موردی شبکه اجتماعی کفه مام، شبکه ای برای مادران و کودکان). پژوهش‌نامه زنان، ۴(۲)، ۳۷-۵۹.
بشیر، حسن.، افراسیابی، محمدصادق. (1391). شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک های زندگی جوانان:مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان،فصلنامه تحقیقات فرهنگی، ۵(۱)، 62-31.
پورمحسنی کلوری، فرشته.، صبوری، فاطمه.، مولایی، مهری. (1398). اثربخشی آموزش مهارت خلاقیت بر تفکر انتقادی، مهارت اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدائی. تفکر وکودک، 10(2)، 23-45.
پوری، احسان. (1390). بررسی نقش و تاثیر فیس بوک بر شکل گیری شبکه های اجتماعی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان امور رسانه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
تبعه امامی، شیرین.، نوری، ابولقاسم.، ملک پور، مختار. و عابدی، احمدرضا. (1390). اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مادران بر تغییر رفتار مادرانه و دلبستگی ناایمن کودک. مجله روان شناسی بالینی، ۳(۳)، 7-16.
جودی، زهرا.، حیدری، حسن.، آل یاسین، سیدعلی. (1396). پیش‌بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبک‌های فرزندپروری، جو عاطفی خانواده، اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر قم. پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، ۸(۱۷)،۱۷-۲۲.
حبیبی کلیبر، رامین.، بهادری خسروشاهی، جعفر. (1399). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (تفکر انتقادی) بر تسلط بر خود و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان دوره متوسطه. تفکر و کودک، 11(1)، ۲۵-۴۲.
خدامرادی، طاهره.، سعادت، فرحناز.، خدامرادی، طیبه. (1393). بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی برارزش‌های خانواده(مطالعه‌ی موردی:‌ معلمان مقطع متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان ایلام). فرهنگ ایلام، ۱۵(۴۴و۴۵)، ۱۵۵-۱۶۷.
خزاعی، طیبه.، سعادت‌جو علیرضا.، درمحمدی، سمانه.، سلیمانی، منصوره.، طوسی‌نیا، مرضیه.، ملاحسن‌زاده، فاطمه. (1391). شیوع وابستگی به تلفن همراه و پرخاشگری نوجوانان شهر بیرجند، سال ۱۳۹۰. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ۱۹(۴)، ۴۳۰-۴۳۸.
خسروی، زهره. و علیزاده صحرائی، ام هانی. (1390). رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و سلامت روان در دانش آموزان. مجله مطالعات روان شناسی تربیتی، ۸(۱۴)، 82-59.
سرحدی، سجاد.، نیازی، محسن.، مرادی، سجاد.، شاهوردی، راضیه. (1395). فراتحلیلی بر عوامل مؤثر بر استفاده اعتیاد آمیز از اینترنت. دانش انتظامی، ۷(۲۶)، 61-41.
سهرابی، فائزه.، خانجانی، زینب. و زینالی، شیرین. (1394). اثربخشیآموزش فرزندپروریوالدین برکاهش علایماختلالسلوک وبهبودسبک هایفرزندپروری. مجلهعلمیدانشگاهعلومپزشکیگرگان، ۱۷(۲)، 24-30.
شهبازی راد، افسانه، میردریکوند، فضل الله. (1393). رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی ،سلامت روان و ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ۲۲(۴)، ۱-۸.
شیخه، رضا.، صفایی مقدم، مسعود.، پاک سرشت، محمد جعفر.، مرعشی، منصور. (1398). بررسی دیدگاه بر ساخت‌گرایی اجتماعی درباره کودکی، و آموزه‌های آن برای برنامه آموزش تفکر به کودکان. تفکر وکودک، 10(2)، 123-150.
علوی، سیدسلمان.، اسلامی، مهدی.، مراثی، محمدرضا.، نجفی، مصطفی.، جنتی فرد، فرشته. و رضاپور، حسین. (1389). ویژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ، مجله علوم رفتاری، ۴(۳)، 183-189.
فتحی، کیهان و مهرابی زاده هنرمند، مهناز (1389). بررسی میزان افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و تحصیلات والدین به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز. نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، 2 (1)، 45-24.
قنبری، سعید.، خداپناهی، محمدکریم.، مظاهری، محمدعلی.، غلامعلی لواسانی،  مسعود. (1392). آموزش والدین مبتنی بر نظریه دلبستگی بر افزایش کیفیت مراقبت مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی. فصلنامه خانواده پژوهی، 9(36)، 407-426.
مقدم، مرضیه.، یاسمی، محمدتقی.، بینا، مهدی.، عبدالمالکی، فریدون. و باقری یزدی، سیدعباس. (1381). مطالعه اپیدمیولوژیک اختلالات رفتاری دانش آموزان دبستانی شهرستان قروه در سال 80-81 و بررسی اعتبار و پایایی فرم راتر معلم در سنجش اختلالات رفتاری آنها. مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ۷(۱)، 7-12.
مغنی زاده، زهرا.، وفایی نجار، علی. (1395). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان. اصول بهداشت روانی، ۱۸(۴)، ۲۲۰-۲۲۶.
یزدخواستی، فریبا. و عریضی، حمیدرضا. (1390). هنجاریابی سه نسخه کودک، پدر-مادر و معلم سیاهه رفتار کودک در اصفهان. مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، ۱۷(۱)، ۶۰-۷۰.
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. London: The Hogarth press and Institute of psycho- analysis.
Charmaine, D. C.,&Teddi,J.C.(2010).Internet addiction and student: Implications for school counselors,Available from htt://counseling outfitters.com/vistas10/Article-61.pdf.

Chow W, Law S, Andermann L, Yang J, Leszcz M, Wong J, Sadavoy J. (2010). Multifamily psycho educational group for assertive community treatment clients and families of culturally diverse background: a pilot study. Community Mental Health Journal, 46, 364-371.

Darling N, Steinberg L. (1993). Parenting style as context:An integrative model. Psychological Bulletin, 113(3): 487-496.
Edvards, S.A. (2011). The essential elements of multifamily group therapy: a Delphi study. Unpublished doctoral dissertation, polytechnic university, Virginia.
Ferris, R.J. (2011). Internet addiction disorder: Causes, symptoms and consequences. Psychology of Virginia Technology, 26-9.

Jessor R. (1987). Problem-behavior theory, psychosocial development, andadolescent problem drinking. British Journal of addiction, 82, 33-42.

Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M. J.& v. I. Jzendoorn, M. H. (2008). Promotingpositive parenting: An attachment-based intervention. London: Taylor & FrancisGroup.
Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction –a review of the psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8, 3528-3552.
Lam, L. T., Wong, E. M. Y. (2015). Stress Moderates the Relationship Between Problematic Internet Use by Parents and Problematic Internet Use by Adolescents. Journal of Adolescent Health, 56(3), 300-306.
Liu, Q. X., X. Y. Fang, N. Yan, Z. K. Zhou, X. J. Yuan, J. Lan, and C. Y. Liu (2015). ‘Multifamilygroup therapy for adolescent Internet addiction: Exploring the underlyingmechanisms’. Addictive Behaviors, 42, 1-8.
Marlene, T., Jessica, V., Rika, T., Susan, W., Raed, H., Sanjeev, S. (2015). Attachment style and emotional eating in bariatricsurgery candidates: The mediating role of difficulties in emotion regulation. Eating Behavior Journal, 18, 36-40.
Pineda, J, & Dadds, M. (2013). Family Intervention for Adolescents with Suicidal Behavior: A RandomizedControlled Trial and Mediation Analysis. Journal of American academic of Child and Adolescent, 52(8), 851-862.
Senormanci, O., Senormanci, G., Guclu, O., Konkan, R. (2014).Attachment and family functioning in patients withInternet addiction. General Hospital Psychiatry, 36(2): 203-207.
Shek DTL, Sun RCF, Yu L. (2013). Internet addiction. In: Pfaff DW. (editor). Neuroscience in the 21st century: From basicto clinical. New York: Springer.
Yanet, Q., Thomas, R., Kwapil, J., Tizó, T., Sheinbaum, N., Barrantes, V. (2015). Impact of attachment style on the 1-yearoutcome of persons with an at-risk mental state for psychosis. Psychiatry Research, 228(3): 849-56.