تأثیر آموزش به روش فناوری واقعیت افزوده و ترکیبی بر تفکر خلاق و انگیزش یادگیری دانش‌آموزان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ،گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز ، ایران.

2 دانشیار ، گروه علوم تربیتی ، واحد بندرگز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز ، ایران

10.30465/fabak.2022.7077

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تاثیر آموزش به روش فناوری واقعیت افزوده و ترکیبی بر تفکر خلاق و انگیزش یادگیری  دانش­آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان بندرترکمن بود.تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع نیمه آزمایشی با گروه گواه و آزمایش است. جامعه آماری پژوهش را دانش­آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان بندرترکمن در سال تحصیلی 1399 تشکیل می­دهند. از جامعه آماری6۰ نفر از دانش­آموزان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت کاملاً تصادفی در دو گروه ۳۰ نفر گروه آزمایش و ۳۰ نفر گروه کنترل جایگزین  شدند. ابزار گردآوری داده­ها شامل  پرسشنامه های استاندارد تفکرخلاق  ولچ(2002) و انگیزش یادگیری  کاشیف و همکاران(2013) بود. ابزار مداخله نیز شامل آموزش از طریق فناوری واقعیت افزوده و ترکیبی در 8 جلسه 60  دقیقه­ای بود که برای دروس علوم تجربی و کار و فناوری) دوره­ی اول متوسطه مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادها از  طریق آزمون کوواریانس بااستفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته­ها نشان داد: آموزش فناوری واقعیت افزوده و ترکیبی بر انگیزش یادگیری و مولفه­های آن از جمله امکانات یادگیری، پشتیبانی و مشارکت خانواده، نفوذ همتایان، شخصیت دانش­آموزان و تفکر خلاق دانش­آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان بندرترکمن تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of augmented reality and augmented reality technology on creative thinking and students' learning motivation

نویسندگان [English]

  • Salimeh Eimeri 1
  • Masumeh Bagherpur 2
1 associate professor, Department of Educational sciences, BandarGaz branch, Islamic Azad University, BandarGaz ,Iran
2 associate professor, Department of Educational sciences, BandarGaz branch, Islamic Azad University, BandarGaz ,Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was the effect of augmented reality and augmented reality technology teaching on creative thinking and learning motivation of female high school students in Bandar-e-Turkmen city. The statistical population of the study consists of female high school students in Bandar-e-Turkmen city in the 2020 academic year. From the statistical population, 60 students were selected by available sampling method and were completely randomly divided into two groups: 30 in the experimental group and 30 in the control group. Data collection tools included the standard Welch (2002) Creative Thinking Questionnaire and Kashif et al.'s (2013) Learning Motivation Questionnaire. The intervention tools also included teaching through augmented reality technology and a combination of 8 sessions of 60 minutes that were used for experimental science, work and technology courses (junior high school). Data were analyzed by analysis of covariance using SPSS software. Findings showed: Augmented and augmented reality technology education on learning motivation and its components including learning facilities, family support and participation, peer influence, students' personality and creative thinking of first year female high school students in Bandar-e-Turkmen city It is positive and meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented Reality Technology
  • Creative thinking
  • Learning Motivation
  • Science Education
  • Experimental Science
  • and Work and Technology
اسفیجانی، اعظم.(1397). بررسی تأثیر آموزش ترکیبی بر عملکرد تحصیلی و رضایت دانشجویان. رویکردهای نوین آموزشی.1 (27):66- 45.
بخشی، حمید؛ میرجلیلی، نرگس­السادات؛ کاظمی­زاده، زینب؛ ایرانمنش، فواد و استبرق، رئیسی. (1397). بررسی عوامل مؤثر انگیزش یادگیری از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مجله دندانپزشکی. ۳۱ (۱) :۴۹-۵۷.
پورسلیم، عباس، زمانی؛ منافی شرف‌آباد، کاظم.(1393). تأثیر یادگیری مشارکتی در تفکر خلاق دانش‌آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهرستان کوهدشت، در درس علوم تجربی. تفکر وکودک, 5(9): 1-19
پورقاز، شیرین؛ توماج، عبدالجلال و رزاقیان گرمرودی، زهرا.(1399). تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش­آموزان. فصلنامه پویش در آموزش علوم پایه، 6(18) ؛ 3-17.
جعفرخانی، فاطمه؛ جامعه بزرگ، زهرا.(1395). تاثیر واقعیت افزوده در افزایش مهارت خودیاری دانش آموزان دارای اختلال اوتیسم. فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری، 2(6)؛108-95.
حبیبی کلیبر، رامین. (1396).بررسی اثربخشی تدریس درس تفکر و پژوهش به شیوه مشارکتی بر تفکر خلاق و مهارت‌های خواندن دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی. تفکر وکودک, 8(2): 1-20.
حسینی، منیره و اکبرآبادی، مینا.(1395). کاربرد واقعیت افزوده و فناوری هولوپورت در آموزش پزشکی. اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی. 1- 11.
خاطری، الهه؛ پورروستایی اردکانی، سعید و زارعی­زوارکی، اسماعیل.(1399).تأثیر فن­آوری واقعیت افزوده در یادگیری دانش­آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی شهر تهران. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی.10(3): 104 : 85.
رجبیان دهزیره، مریم؛ مقامی، حمیدرضا؛ اسماعیلی گوجار، صلاح و شریفاتی، سکینه.(1398). تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادام العمر و عملکرد یادگیری در دانش آموزان، فناوری آموزش و یادگیری،3(9): 90-63.
صرامی، نسیبه و راستی، جواد و ماهر، مجتبی.(1395). بررسی کاربرد فناوری واقعیت افزوده به عنوان یک روش چندحسی در بهبود نارساخوانی، دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها،اصفهان.
طالب، زهرا؛ محمودی، زهرا.(1397). واقعیت افزوده و مفاهیم و کاربرد آن در آموزش. دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران، همایش­های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.
عینی، ساناز و عبادی، متینه.(1399). نقش تفکر خلاق، ذهن­آگاهی و هوش­هیجانی در پیش­بینی تحصیلی دانش­آموزان تیزهوش. تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 11(2): 185-210.
غریبی، فرزانه؛ ناطقی، فائزه؛ موسوی­پور، سعید و سیفی، محمد.(1399). تاثیر آموزش به روش واقعیت افزوده بر یادگیری، یادداری و بارشناختی در درس زیست شناسی، فصلنامه توسعه آموزشی جندی شاپور، 11، 167-183.
فارغ، سیدعلی و جعفری سیسی، میلاد.(1399). تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده تعاملی بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی، نشریه علمی فناوری آموزش،14(3)؛ 572- 582.
فلاحی، مریم.(1399). بررسی فن­آوری­های نوین و کارکردهای آن در یادگیری، رشد فناوری­های آموزشی، 8(35)؛ 12-23.
محمودی، سید نورالدین. (1400).طراحی الگوی خلاقیت موقعیتی مبتنی بر رویکرد تربیت تأملی (مورد مطالعه: برنامه فلسفه برای کودکان). تفکر وکودک, 12(1).
مشعشعی، رزیتا؛ مقامی، حمیدرضا و زارعی زوارکی، اسماعیل.(1398). تأثیر فناوری واقعیت افزوده با بهره­گیری از مدل آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. فصلنامه روان­شناسی تربیتی، دانشگاه علامه­طباطبایی، 15(51)؛ 127-145.
مهدی ­پور، مصطفی.(1393). تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رشت.
نوروزی، محسن و سامانی، بهزاد و لطفی، احسان.(1396). واقعیت افزوده و کاربردهای آن، سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران، تهران.
 
Acer, C., Tekin-Iftar, E., & Yikmis, A. (2017). Effects of Mother-Delivered Social Stories and Video Modeling in Teaching Social Skills to Children with Autism Spectrum Disorders. The Journal of Special Education, 50(4), 215-226.
Al-Azawi, R., Albadi, A., Moghaddas, R. and Westlake, J., (2019).  Exploring the Potential of Using Augmented Reality and Virtual Reality for STEM Education. In International Workshop on Learning Technology for Education in Cloud, Springer, Cham, 36-44.
Beckmann, J., & Weber, P. (2018). Cognitive presence in virtual collaborative learning: Assessing and improving critical thinking in online discussion forums. Interactive Technology and Smart Education, 13(1), 52-70.
Guzer, B., & Caner, H. (2014). The past, present and future of blended learning: An in depth analysis of literature. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 4596–4603.
Heinz, M., Büttner, S. and Röcker, C., (2019). Exploring training modes for industrial augmented reality learning. In Proceedings of the 12th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, pp. 398-401. ACM.
Hua, J., Holton, K., Miller, A., Ibikunle, I. and Pico, C.C., (2019). Augmented Reality and Its Role in Abdominal Laparoscopic Surgical.
Huang, K.T., Ball, C., Francis, J., Ratan, R., Boumis, J. and Fordham, J., (2019) Augmented Versus Virtual Reality in Education: An Exploratory Study Examining Science Knowledge Retention When Using Augmented Reality/Virtual Reality Mobile Applications. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22(2), pp.105-110.
Ibáñez MB, Di Serio Á, Villarán D, Kloos CD. (2016).Experimenting with electromagnetism using augmented reality: Impact on flow student experience and educational effectiveness. Computers & Education.; 71:1-3.
Ibanez, M. B., Di-Serio, A., Villaran-Molina, D., & Delgado-Kloos, C. (2015). Support for augmented reality simulation systems: The effects of scaffolding on learning outcomes and behavior patterns. IEEE Transactions on Learning Technologies, 9(1), 46-56.
Kashif, M., Samsi, S. Z. M., Awang, Z., & Mohamad, M. (2016). EXQ: measurement of healthcare experience quality in Malaysian settings: A contextualist perspective. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing,10(2) :27-47
Khan Tasneem, Johnston Kevin, and Ophoff Jacques.(2019). The Impact of an Augmented Reality Application on Learning Motivation of Students. Hindawi Advances in Human-Computer Interaction, Article ID 7208494, 14.
McMahon, D. D., Cihak, D. F., Wright, R. E., & Bell, S. M. (2016). Augmented reality for teaching science vocabulary to postsecondary education students with intellectual disabilities and autism. Journal of Research on Technology in Education, 48(1), 38-56.
Ozdemir, M., Sahin, C., Arcagok, S., & Demir, M. K. (2018). The Effect of Augmented Reality Applications in the Learning Process: A Meta-Analysis Study. Eurasian Journal of Educational Research, 74, 165-186.
Sannikov S, Zhdanov F, Chebotarev P, Rabinovich P. (2015).Interactive educational content based on augmented reality and 3D visualization. Procedia Computer Science. 66:720-9.
Thiel T.(2019). Critical interventions into canonical spaces: augmented reality at the 2011 venice and Istanbul Biennials. In Geroimenko V (ed). Augmented Reality in Art. Switzerland: Springer; 31-60.
Welch.D. Mc Dowall.J.(2002) A Comparison of Creative Strategies in Teaching Undergraduate Students in the Visual Arts and Design.