مقایسه‌ بازی‌های سنتی و نوین دوره ابتدایی از منظر ارزش‌آموزی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش کنونی با هدف مقایسه‌ی بازی‌های سنتی و نوین دوره ابتدایی از منظر ارزش‌آموزی انجام شده است. روش پژوهش، روش کیفی و جامعه­ی آماری 2506 بازی­ سنتی و 4040 بازی رایانه­ای و مشارکتی از دسته بازی­های نوین است که با نمونه­گیری هدفمند 80 بازی سنتی و نوین انتخاب شدند و با بهره‌گیری از روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل محتوا، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. مقایسه‌ی داده­ها، نشان داد که همۀ بازی‌های سنتی دربرگیرنده‌ی آموزه‌هایی در زمینۀ نظم و قانون‌مندی و همکاری هستند، در 11 بازی نشانه‌هایی از همیاری، در 3 بازی نشانه‌هایی از مهرورزی و ابراز محبت و تنها در 2 بازی نشانه‌هایی از خشونت دیده می‌شود. در میان 40 بازی‌ نوین تنها 24 بازی به نظم و قانون‌مندی، 10 بازی به همیاری، و تنها 2 بازی به مسئولیت آموزی پرداخته‌اند. هر چند که هیچ یک از بازی‌های نوین به مهرورزی و ابراز محبت نپرداخته است. در بازی‌های سنتی و نوین نشانه‌های ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی با فراوانی‌های گوناگون دیده می‌شوند؛ که در این میان نپرداختن بازی‌های نوین به مهرورزی و ابراز محبت شگفت‌آور است. گویی اولویت‌بندی‌ ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در بازی‌های سنتی و نوین یک‌سان نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

compare new games with converntional games primary school, from value-learing perspective

نویسندگان [English]

 • Maryam Rezaee Aghajan 1
 • Morteza Monadi 2
 • Mahnaz Akhavan Tafti 2
1 Master of Educational Psychology, Al-Zahra University
2 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Al-Zahra University
چکیده [English]

Purpose of this research was to compare new games with converntional games primary school, from value-learing perspective.The selected games were developmentally appropriate for this age group. The research method, gualitative method and statistical society of the research is 2506  converntional games and 4040 computer and cooperative games at category of new games individual and cooperative that byPurposive sampling 40 converntional games and 40 new games( in 2 categories, cooperative games and computer games) selected. The data gathering tool is a relevant documents. In this research, the document of converntional and new games are studied and compare using content analyzed. The collected data indicate that all converntional games deal with matters of orderandlaw-abiding, but in only 11 games signs of cooperation, in 3  indicators of loving care, and only in 2 signs of violence were detected. In comparison, only 24 of the 40 new games included signs of order and law-abiding, while 10 of them deal with cooperation. Although surprisingly none of the new games deal with loving care, 2 of them show signs of emphasizing responsibility. In other words, all games do include lessons of moral/social values be it different in frequency and emphasis. Apparently, different priorities are set in new and converntional games in terms of social/moral values and the use of such games must be accompanied with special packaging and care in order to have a balance set of desired values included.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • converntional games
 • new games
 • value learning
 • social values
 • Moral values
 1. آذر ، رسول؛ و شکارلو، علی. (1393). بازی‌های سنتی، بومی، و محلی ایران. تبریز: احرار.
 2. احمدی قره‌چمن، سهیلا.(1387). بررسیتأثیراتبازیبررشدروانیاجتماعیدانشآموزانمقطعابتدایی. پرورشی.8.
 3. برک، لورا. (1388). روانشناسی رشد. ترجمه(یحیی سیدمحمدی). تهران: ارسباران.
 4. بنی طالبی، کتایون(1386). مقایسه بازی‌های سنتی و یارانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان دوره آمادگی شهرکرد در سال تحصیلی 1386-1385. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پیش دبستانی. دانشگاه علامه طباطبایی.
 5. برمکی، علیرضا.(1386)، بررسی تاثیر بازی های مبتنی بر رشد عاطفی– اجتماعی کودکان پیش دبستان شهرستان کاشمر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
 6. بی‌ریا، ناصر؛ رهنما، سیداحمد؛ آقاتهرانی، مرتضی؛ حقانی، ابوالحسن؛ شاملی، عباس؛ زارعان، محمدجواد؛ مصباح، علی؛ و ساجدی، ابوالفضل.(1385).روان‌شناسی رشد(2): با نگرش به منابع اسلامی.(چاپ سوم). تهران: سمت.
 7. بهرامیپور، بهرام.(1384)،بررسیفرهنگتربیتبدنیوورزشدر شاهنامه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه گیلان.
 8. بلیکی، نورمن.(1389). استراتژی‌های‌پژوهش اجتماعی. ترجمه هاشم آقا‌بیگ‌پوری. تهران: جامعه‌شناسان.
 9. بلوچی، رامین.(1373). بررسیوضعیتموجودبازی‌هاوورزش‌های بومی،محلیاستانایلام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه تربیت معلم تهران.
 10. بانک نرم‌افزاری دانش پژوهان؛ نرم‌افزار چند رسانه‌ای گل‌های شادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 11. بانک نرم‌افزاری دانش پژوهان؛ نرم‌افزار چند رسانه‌ای گل‌های بهشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 12. بابایی، عبدالله. (1372). ارتباط ارزش‌های انسانی(زمینه مقدماتی). تهران: دستان.
 13. پورشه، سوزانه.(1392). چگونه ارزش­ها را به فرزندانمان منتقل کنیم. ترجمه(سپیده خلیلی). (چاپ سوم). تهران: پنجره.
 14. پورشکوری شارمی، فاطمه؛ موحدی، احمدرضا؛ و عابدی، احمد.(1390). تاثیر بازی های کودکانه‌ی سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر اول ابتدایی. رشد و یادگیری حرکتی. 7، 164-147.
 15. حسینی، افضل‌السادات.(1387). ماهیت خلاقیت و شیوه­های پرورش آن. مشهد: به­نشر.
 16. حریری، نجلا.(1385). اصول و روش‌های کیفی. تهران:  دانشگاه آزاد اسلامی.
 17. حمیدی، مهرزاد.(1368). بازشناسیوتحلیلبازی‌هاوورزش‌هایبومیو محلیاستان‌هایگیلانومازندران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس.
 18. جام جم، روزنامه. دانش‌آموز 15 ساله معلمش را با چاقو کشت. 4128، 3/9/1393: 27.
 19. جوادی، امامی پور، رضایی کاشی و  محمد جعفر، سوزان، زهرا.( ۱۳۸۸). رابطه بازی­های رایانه­ای با پرخاشگری و روابط والد- فرزند در دانش آموزان. پژوهش­های روانشناسی. 30، 90-79.
 20. جهانی، جعفر.(1386). بررسی تاثیرات برنامه آموزش فلسفه به کودکان در رشد منش­های اخلاقی دانش­آموزان. فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی درسی. 7، 59-36.
 21. خسروی، زهره؛ و باقری، خسرو.(1387). راهنمای درونی کردن ارزش­های اخلاقی از طریق برنامه درسی. مطالعات برنامه درسی. 8، 105-81.
 22. دلاور، علی.(1392). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: ارسباران.
 23. دوران، بهناز؛ آزاد فلاح، پرویز؛ و اژه‌ای، جواد.(1381). بازی‌های کامپیوتری بر مهارت‌های اجتماعی نوجوانان. روانشناسی21. 1، 17-4.
 24. رهنمایی، احمد.(1388).‌ درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت. قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام ‌خمینی.
 25. رشیدی‌فر، حمید.(1380). بررسی تاثیرالگو‌های پرورشی بر رشد‌اخلاقی دانش‌آموزان دوره متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
 26. سبحانی، فرشته.(1392). بازی‌های مشارکتی.(چاپ سوم). تهران: آموزش- نوآموز.
 27. سلیمی، علی؛ و داوری، محمد. (1385). جامعه‌شناسی کجروی.(چاپ دوم). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 28. شاوردی، تهمینه؛ و شاوردی، شهرزاد.(۱۳۸۸). بررسی نظرات کودکان و نوجوانان و مادران نسبت به اثرات اجتماعی بازی های رایانه ای. تحقیقات فرهنگی. 7، 76-47.
 29. عباس‌زاده، محمد.(1391). تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. جامعه‌شناسی کاربردی. سال 23. شماره‌ی پیاپی(45). شماره‌ی 1. ص 19-34.
 30. عبدالخالقی، معصومه؛ دواچی، اقدس؛ صحبایی، فائزه؛ و محمودی، محمود.(1384). بررسی ارتباط بازی‌های ویدیویی- رایانه‌ای با پرخاشگری در دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی تهران. علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. 3، 145-141.
 31. فرید، ابوالفضل؛ سعدی­پور، اسماعیل؛ کریمی، یوسف؛ و فلسفی­نژاد، محمدرضا.(1389). اثربخشی روش­های آموزش مستقیم، آموزش شناختی، شفاف­سازی ارزش­ها، و تلفیقی بر قضاوت اخلاقی دانش­آموزان.  فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. 19. 111-91.
 32. فلیک، یو.(1385). درآمدی بر پژوهش‌های کیفی در علوم انسانی. (ترجمه عبدالرسول جمشدیان، علی سیادت، و رضاعلی نوروزی). قم: سماء قلم.
 33. قزل‌ایاغ، ثریا. (1392). راهنمای بازی‌های ایران.(چاپ دوم). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 34. ماسن، هنری پاول؛ کیگان، جروم؛ هوستون، آلتا کارول؛ و کانجر، جان جین وی.(1393). رشد و شخصیت کودک. ترجمه(مهشید یاسایی). تهران: مرکز.
 35. مهدوی، محمدصادق؛ و زارعی، امین. (1390). عوامل مؤثر درگرایش نوجوانان به ارزش‌های‌اخلاقی (مطالعه موردی دانش‌آموزان سا‌ل سوم ‌راهنمایی استان همدان درسال تحصیلی84-1383. مطالعات جامعه شناختی ایران. علمی-پژوهشی. 3، 21-1.
 36. مینایی، بهروز. (1390). سالانه چهار هزار بازی رایانه‌ای در جهان تولید می‌شود. اطلاعات سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای.
 37. محمدزاده، مهری.(1383). پرورش خلاقیت شخصی دانش‌آموزان. رشد معلم، 4، 187.
 38. محسنی، منوچهر. (1394). مقدمات جامعه شناسی. تهران: دوران.
 39. مظلومی سادات، طاهره.(1375)، ارائه یکچهارچوبنظریدرخصوص اصولومعیارهایانتخابمحتویدرستربیت‌ بدنیبراساستجربیاتیادگیریحرکتیدرمقطع دبستان(ازدیدگاهمتخصصان،کارشناسانومعلمانتربیتبدنیدرشهرتهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه تربیت معلم تهران.
 40. نقدی مرزجی، علی‌رضا.(1376). بررسی و مقایسه تحول اخلاقی دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی و دولتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.
 41. هرگنهان، بی آر؛ و السون، میتو اچ. (1392). مقدمه­ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه(علی‌اکبر سیف).(چاپ بیست و دوم). تهران: دوران.
 42.  

  منابع انگلیسی

  1. Adachi,P.J.C.,& Willoughby,T.(2011). The effect of video game competition and violence on aggressive behavior: Which characteristic has the greatest influence ?.. Journal Psychology of violence,1(4),259-274.
  2. Bastain, B., Jetten.J., & Padke,H.Rx.(2011). Cyber-dehumanization: violent video game play diminishes our humanity . Journal of Experimental Social Psychology,48,486-491.
  3. Barlett,C.P,Harris,R,J., Bruey,c.(2008). The effects of the amount of blood in a violent video games onaggression hostility anh arousal . Journal of Experimental Social Psychology,44m 539-546.
  4. Brezinka,V.,& Hovestadt,L,(2007). Serious games can support psychotherapy of children and adolescence. Computer Science .Journal,478,357-365.
  5. Bartholow, B.D.,Bushman,B.J.,&Sestir,M.A.(2006).Chronic violent video games exposure and desensitization to violence behavior. Journal of Experimental Social Psychology,49, 532-539.
  6. Baci golupa Chiara(2005), The use of Video Game by Kinder gartnersina family child care setting, Erly childhood Journal. Vol33. No.1.
  7. Colwell,j & Pyner,j.(2000). Negative correlayes of computer game play in adilesceent. Britush journal of psychology, vol.91.p.295-310.
  8. Dudley, Kenneth C. (2003), Empirical Development of a Scale of Patience, Morgantown, West Virginia.
  9. Engelhardt,C.R.,Bartholow ,B.D.,& Scott Saults,J.(2011). Violent and nonviolent video games differentially affect physical aggression for individuals high vs. Low in depositional anger . JournalAggressive Behavior , 37.539-540.
  10. Edvardsen,  Frej. & Kulle, Halsten.(2010). Educational GameNew York: Nova science publishers, Inc.
  11. Gentile,D.A., Lynch,P.j., Linder ,J,R., & Walsh, D.A.(2004). The effect of Violent video game habits on adolescence hostititiy, aggressive behaviors and school performance. Journal of Adolescence, 27,5-22.
  12. Lind,George.(2006).Effective Moral Education: The Konstanz Method of Dilemma Disvussion, Hellenic journal of Psychology. Vol.3,pp.189-196.
  13. Olson,c.k., Kutner,L.A.,beresin, E-V., Warner.D.E., & Nicholi, A.M.(2009). M- Rated video game and aggressive or problem behavior among young adolescents. Applied  Development Science 13,(4), 188-189.
  14. Patenaude,Johane.(2003). Changes in students moral Development during Medical School ,JAMC.Ler.2003;168
  15. Selnew,Gary(1984); playing video games: The electronic friend; journal of communication;34;p:148-156.
  16. Sajjadi, Seyed Mahdi.(2007).Explanation and Critigue of the Principles of Postmodern Moral Education, Educational Research and Review Vol 2(6),Pp. 133-140.
  17. Ventura,M., Shute,V., & Kim,Y.J.(2011). Video games play , personality and academic performance. Computer & Eduction, 58, 1260-1267.
  18. Walker,Lawrence J.,(2002). The Model and Measure: an Sappraisal of the Minnesota Approch to Moral Fevelopment, Journal of Moral Fduction, Vol 13. No 3.

   

  1. Patenaude,Johane.(2003). Changes in students moral Development during Medical School,JAMC.Ler.2003;168
  2. Selnew,Gary(1984); playing video games: The electronic friend; journal of communication;34;p:148-156.
  3. Sajjadi, Seyed Mahdi.(2007).Explanation and Critigue of the Principles of Postmodern Moral Education, Educational Research and Review Vol 2(6),Pp. 133-140.
  4. Ventura,M., Shute,V., & Kim,Y.J.(2011). Video games play , personality and academic performance. Computer & Eduction, 58, 1260-1267.
  5. Walker,Lawrence J.,(2002). The Model and Measure: an Sappraisal of the Minnesota Approch to Moral Fevelopment, Journal of Moral Fduction, Vol 13. No 3.