کلیدواژه‌ها = تفکر فلسفی
ضرورت وساطت هنر در آموزش تفکر فلسفی به کودکان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 25-50

محمدرضا سوداگر؛ سید‌موسی دیباج؛ سید‌غلامرضا اسلامی