نویسنده = مهرنوش هدایتی
تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر نگرش ارزشی دانش‌آموزان پسرپایه هفتم دبیرستان شهر خرم آباد

دوره 7، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 79-104

مهرنوش هدایتی؛ محمد هاشم رضایی؛ ذبیح پیرانی؛ مسعود هاشمی


پرورش هوش معنوی از طریق برنامۀ «فلسفه برای کودکان»

دوره 3، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 135-166

مهرنوش هدایتی؛ مژگان زریباف


«فلسفه برای کودکان» و کنترل پرخاشگری

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 109-134

مهرنوش هدایتی


کودکان متفکر،روابط میان فردی موثر مطالعه تحقیقی پیرامون تاثیر برنامه" فلسفه برای کودکان" برای ارتباطات اجتماعی کودکان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 125-145

مهرنوش هدایتی؛ یحیی قائدی یحیی قائدی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ غلامرضا یونسی