نویسنده = رحیم بدری گرگری
اثربخشی قصه خوانی دیالکتیکی بر بهبود خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

فاطمه پورامیررزداری؛ رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی


تاثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی یا (5E) بر تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 97-120

رباب جاهدی؛ رحیم بدری گرگری؛ فیروز محمودی


تأثیر آموزش مستقیم مهارت‌های تفکر بر تفکر نقادانة دانش‌آموزان دختر پایۀ پنجم ابتدایی

دوره 5، شماره 10، آذر 1393، صفحه 19-33

رحیم بدری گرگری؛ مریم خانلری؛ مرضیه ملکیان


اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش‌آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهر سنندج

دوره 4، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 79-92

حسن غریبی؛ یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی؛ رحیم بدری گرگری؛ زلیخا قلی‌زاده