کلیدواژه‌ها = دوره ابتدایی
طراحی و اعتباربخشی الگوی آموزشی و پرورشی صبر بر اساس آموزه‌های اسلامی در دوره ابتدایی

دوره 14، شماره 2، بهمن 1402

10.30465/FABAK.2022.8137

گلستان صیاح کوکیانی؛ محمد رضا سرمدی؛ حمید ملکی؛ مهران فرج الهی؛ سید نورالدین محمودی؛ طاهر محبوبی


مطالعه استدلال اخلاقی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 99-129

10.30465/FABAK.2023.7940

امین توسلی؛ عظیمه سادات خاکباز؛ افشین افضلی


چالش ‏ها و راهکارهای آموزش تفکر خلاق در مدارس ابتدایی یاسوج

دوره 14، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 201-230

10.30465/FABAK.2023.7782

علی شیروانی شیری؛ ژیلا حیدری نقدعلی؛ صادق رامیان


طراحی الگوی تدریس پرورش تفکر فلسفی در دوره ابتدایی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 181-202

10.30465/fabak.2021.6266

نرگس عطریان؛ فرامرز عطریان