کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
شناسایی شاخص‌های تفکر مستقل و ارائه شواهدی از جایگاه تفکر مستقل در دوره متوسطه اول

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 291-321

10.30465/fabak.2022.7546

جمال معمر حور؛ مرضیه دهقانی؛ الهه حجازی؛ کیوان صالحی


مقایسه‌ی میزان گرایش دانش‌آموزان به تفکر انتقادی و خلاقیت و نوآوری بر اساس " جو اجتماعی "

دوره 6، شماره 12، آذر 1394، صفحه 99-120

صادق ملکی آوارسین؛ سیدمحمد سیدکلان؛ لیلا عیاری؛ غفار کریمیان پور


اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش‌آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهر سنندج

دوره 4، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 79-92

حسن غریبی؛ یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی؛ رحیم بدری گرگری؛ زلیخا قلی‌زاده


اثربخشی قصه‌درمانی در کاهش اختلال رفتاری دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی

دوره 2، شماره 4، آذر 1390، صفحه 19-35

سمیه رجب‌پور فرخانی؛ فاطمه جهانشاهی