کلیدواژه‌ها = تفکر
شناسایی شاخص‌های تفکر مستقل و ارائه شواهدی از جایگاه تفکر مستقل در دوره متوسطه اول

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 291-321

10.30465/fabak.2022.7546

جمال معمر حور؛ مرضیه دهقانی؛ الهه حجازی؛ کیوان صالحی


مهارت‌های تفکر فلسفی در شعر کودک و نوجوان غلامرضا بکتاش و ناصر کشاورز

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 83-113

10.30465/fabak.2021.5832

علی اکبر سام خانیانی؛ اکبر شایان سرشت؛ طاهره شیخی


تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر چگونگی پردازش اطلاعات نوجوانان

دوره 4، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 27-49

حسین زارع؛ عبدالرحیم جهان‌آرا


بررسی شگردهای جلوه‏گری مقوله‏های «اقتدار و آزادی» در داستان‏های فارسی کودک

دوره 4، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 51-78

علی شیروانی شیری؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری


اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش‌آموزان پسر پایة پنجم ابتدایی شهر سنندج

دوره 4، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 79-92

حسن غریبی؛ یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی؛ رحیم بدری گرگری؛ زلیخا قلی‌زاده


تبیین و ترسیم تفکری بینا برای کودکان نابینا

دوره 3، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 43-68

عاطفه شیرمحمدی؛ زهرا عبدالهی‌‌‌‌‌پور